Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Nowe Prawo zamówień publicznych i jego wpływ na zmianę sposobu pracy zamawiającego. Kluczowe elementy nowego Pzp i ich wpływ na organizację pracy, udzielanie, wykonywanie zamówień publicznych oraz zasady wynagradzania wykonawców

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Podpisana w dniu 11 października 2019 r. przez Prezydenta RP ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wprowadzającymi, w sposób istotny zmieni sposób pracy zamawiających. Co ważne, zmiany odczują wszyscy pracownicy jednostek zamawiających od kierownika, przez dział księgowości, działy merytoryczne, a skończywszy na działach zamówień publicznych.

Adresaci: pracownicy działów zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za planowanie wydatków w ramach realizowanych projektów, pracownicy działów finansowo – księgowych, kierownicy jednostek zamawiających.
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych kierunków zmian oraz wypracowanie wskazówek, pozwalających na odpowiednie przygotowanie jednostek zamawiających do pracy w oparciu o nowe przepisy, w tym także próba wspólnego wytyczenia orientacyjnego harmonogramu pracy, pozwalającego na start w nową zamówieniową rzeczywistość bez opóźnień.
 1. Cel i zakres nowej regulacji w zakresie zamówień publicznych.
 2. Zasadnicze kierunki zmian.
 3. Zmiana sposobu pracy zamawiającego na etapie przygotowania i wykonywania zamówienia publicznego.
 4. Mały i duży zamawiający – jak dalece odczujemy zmianę w zależności od wielkości jednostki?
 5. Nowe wymogi w zakresie sposobu udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro.
 6. Odmienności proceduralne przy udzielaniu zamówień poniżej i powyżej progów unijnych. Konieczność dokonywania analiz zakupowych.
 7. Wpływ Nowego Pzp na zmianę polityki finansowej zamawiającego.
 8. Zamawiający partnerem Wykonawcy przy realizacji zamówienia. Zwiększenie odpowiedzialności Zamawiającego za wykonanie zamówienia.
 9. Kontrola zamówień publicznych – jak zmienią się zasady dokonywania kontroli poprawności udzielania zamówień.
 10. Wpływ Nowego Pzp na konieczność zmiany regulacji wewnętrznych zamawiającego oraz jego sposobu pracy.
 11. Wpływ nowej regulacji na konieczność dostosowania harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych projektów unijnych.
 12. Regulacja okresu przejściowego. Realizacja umów zawartych w oparciu o starą ustawę Pzp pod rządami nowego Pzp.
 13. Kiedy i jak rozpocząć przygotowania nad wdrożeniem Nowego Pzp do udzielania zamówień publicznych?
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018)

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Nowe Prawo zamówień publicznych i jego wpływ na zmianę sposobu pracy zamawiającego. Kluczowe elementy nowego Pzp i ich wpływ na organizację pracy, udzielanie, wykonywanie zamówień publicznych oraz zasady wynagradzania wykonawców

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed