Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w Nowym Pzp. Nowe zasady udzielania zamówień. – szkolenie online

Szkolenie będzie miało transmisję online poprzez stronę internetową/platformę, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Szkolenie będzie się odbywało w czasie rzeczywistym. Uczestnicy szkolenia online będą widzieli trenera „na żywo”, jego prezentację oraz będą mogli zadawać pytania. Po szkoleniu uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe i certyfikat drogą elektroniczną.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Ramy prawne.
  • Nowe pojęcia i definicje ustawowe.
  • Podział na zamówienia powyżej i poniżej progów unijnych i jego konsekwencje.
 • Zasady ogólne.
  • Dostępne tryby udzielania zamówień.
  • Przygotowanie postępowania.
  • Prowadzenie postępowania.
  • Zakończenie postępowania i realizacja zamówienia publicznego.
  • Ogłoszenia.
  • Składanie ofert.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym.
  • Czy można zastosować przetarg nieograniczony?
  • Trzy warianty trybu podstawowego.
  • Postępowanie w wariancie I.
  • Postępowanie w wariancie II.
   • Ogłoszenie o zamówieniu.
   • Oferty złożone odpowiedzi na ogłoszenie.
   • Negocjacje.
   • Oferty dodatkowe.
  • Postępowanie w wariancie III.
   • Opis potrzeb i wymagań.
   • Negocjacje.
   • Oferty ostateczne.
 • Tryby udzielenia zamówienia z ograniczoną konkurencyjnością.
  • Negocjacje bez ogłoszenia.
  • Partnerstwo innowacyjne.
  • Dialog konkurencyjny.
 • Dostępność trybu zamówienia z wolnej ręki.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Obowiązki zamawiającego związane z realizacją zamówienia.
Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018).
 • Jeden z autorów książki Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, A. Gawrońska-Baran, dostępnej w wersji elektronicznej w systemie informacji prawnej LEX oraz papierowej.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w 2 dniach warsztatu (w sumie 12 godzin zegarowych), materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w Nowym Pzp. Nowe zasady udzielania zamówień. – szkolenie online

  Czas trwania: 2 dni (w sumie 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed