Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla instytutów badawczych i szkół wyższych – szkolenie online

Szkolenie będzie miało transmisję online poprzez stronę internetową/platformę, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Szkolenie będzie się odbywało w czasie rzeczywistym.Uczestnicy szkolenia online będą widzieli trenera „na żywo”, jego prezentację oraz będą mogli zadawać pytania. Po szkoleniu uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe i certyfikat drogą elektroniczną.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
1. Nowy aparat pojęciowy czyli nowa zawartość słowniczka.
2. Zamówienia wyłączone i regulacje dotyczące ich udzielania.

a. Duże wyłączenie naukowo – badawcze.
b. Małe wyłączenie naukowo – badawcze.
c. Zamówienia do 130 000 zł (dawne 30 000 euro).

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja zamówienia publicznego i zakończenie jego realizacji jako proces regulowany nowym pzp.

a. Analizy przed przetargowe.
b. Kryteria oceny ofert.
c. Ewaluacja wykonanego zamówienia.
d. Pozycja wykonawcy i zamawiającego.
e. Ograniczenia w zakresie obciążania wykonawcy odpowiedzialnością za realizację zamówienia.

4. Nowe tryby udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

a. Ogólne zasady.
b. Co zamiast przetargu nieograniczonego?
c. Sposób składania ofert i różnice w stosunku do „dużych” postępowań.
d. Tryb podstawowy.
e. Inne dostępne tryby udzielania zamówień publicznych.
f. Wybór oferty najkorzystniejszej.

5. Odpowiedzialność osób zaangażowanych przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

a. Nowy model oświadczeń i odpowiedzialności.
b. Kierownik zamawiającego.
c. Osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania i komisja przetargowa.

6. Jakie zmiany organizacyjne wymusza prawidłowe wdrożenie nowego Pzp?

a. Zmiany wynikające z nowych zasad udzielania zamówień.
b. Zmiany wynikające z nowych zasad realizacji zamówień.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018).
 • jeden z autorów książki Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, A. Gawrońska-Baran, dostępnej w wersji elektronicznej w systemie informacji prawnej LEX. Wkrótce także wydanie papierowe.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w 2 dniach warsztatu (w sumie 12 godzin zegarowych), materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla instytutów badawczych i szkół wyższych

  Czas trwania: 2 dni (w sumie 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed