Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek badawczo – rozwojowych i szkół wyższych – Kraków

  • SZKOLENIE OTWARTE
1. Nowy aparat pojęciowy czyli nowa zawartość słowniczka.
2. Zamówienia wyłączone i regulacje dotyczące ich udzielania.

a. Duże wyłączenie naukowo – badawcze.
b. Małe wyłączenie naukowo – badawcze.
c. Zamówienia do 130 000 zł (dawne 30 000 euro).

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja zamówienia publicznego i zakończenie jego realizacji jako proces regulowany nowym pzp.

a. Analizy przed przetargowe.
b. Kryteria oceny ofert.
c. Ewaluacja wykonanego zamówienia.
d. Pozycja wykonawcy i zamawiającego.
e. Ograniczenia w zakresie obciążania wykonawcy odpowiedzialnością za realizację zamówienia.

4. Nowe tryby udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

a. Ogólne zasady.
b. Co zamiast przetargu nieograniczonego?
c. Sposób składania ofert i różnice w stosunku do „dużych” postępowań.
d. Tryb podstawowy.
e. Inne dostępne tryby udzielania zamówień publicznych.
f. Wybór oferty najkorzystniejszej.

5. Odpowiedzialność osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

a. Nowy model oświadczeń i odpowiedzialności.
b. Kierownik zamawiającego.
c. Osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania i komisja przetargowa.

6. Jakie zmiany organizacyjne wymusza prawidłowe wdrożenie nowego Pzp?

a. Zmiany wynikające z nowych zasad udzielania zamówień.
b. Zmiany wynikające z nowych zasad realizacji zamówień.

Wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami związanymi z problemami dotyczącymi tworzenia planu zamówień publicznych.
Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

  • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
  • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
  • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018).

Cena standardowa: 590 zł zw. VAT*/osoba

Cena promocyjna: 550 zł zw. VAT*/osoba (obowiązuje przy zgłoszeniu do 3 lipca 2020 r.)

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Ceny zawierają: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe i obiad.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wręczona uczestnikowi w dniu szkolenia.

Miejsce szkolenia: dokładne miejsce szkolenia w Krakowie zostanie ustalone na 7 dni przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek badawczo – rozwojowych i szkół wyższych

Czas trwania: 1 dzień
Kraków

13 lipca 2020 r., godz. 10.00 – 16.00

Cena promocyjna: 550 zł zw. VAT*/osoba (obowiązuje przy zgłoszeniu do 3 lipca 2020 r.)

Comments are closed