Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia badawczo – rozwojowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych. Jak planować długofalowo realizację projektów badawczych?

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

I. Zakres zmian wynikający z Nowego Pzp. Główne problemy.

a. Nowe określenie progów wartościowych stosowania ustawy i nowe definicje ustawowe.
b. Zmieniony katalog zasad udzielania zamówień publicznych.
c. Pełna elektronizacja udzielania zamówień publicznych.
d. Polityka zakupowa państwa i jej wpływ na udzielanie zamówień przez jednostki.
e. Szacowanie wartości zamówienia i jej wpływ na zakres obowiązków zamawiającego.
f. Nowe podejście do konfliktu interesów. Obowiązki członków komisji przetargowej i osób zaangażowanych w udzielenie zamówienia a ich wpływ na wewnętrzną współpracę w ramach jednostki.
g. Obowiązki informacyjne i analityczne.

II. Wyłączenia naukowo – badawcze od obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III. Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

IV. Podstawowe różnice pomiędzy zamówieniami powyżej i poniżej progów unijnych.

a. Różnice pomiędzy katalogiem dostępnych trybów udzielenia zamówienia. Co po przetargu nieograniczonym?
b. Zamieszczanie i publikacja ogłoszeń.
c. Przygotowanie postępowania.
d. Tryb podstawowy w trzech wariantach.

 • i. Różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami.
 • ii. Przebieg postępowania.
 • iii. Możliwości i zagrożenia.

V. Umowa w sprawie zamówienia publicznego po zmianach.

VI. Środki ochrony prawnej w zarysie.

VII. Wpływ Nowego Pzp na trwające projekty badawcze. Jak przygotować się do zmian.

a. Problem umów będących w trakcie realizacji a wejście w życie Nowego Pzp.
b. Planowanie udzielania zamówień.
c. Weryfikacja harmonogramów projektów badawczych.

Wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami związanymi z problemami dotyczącymi tworzenia planu zamówień publicznych.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018)

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia badawczo – rozwojowe
  w świetle nowego prawa zamówień publicznych.
  Jak planować długofalowo realizację projektów badawczych?

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed