Praktyczne aspekty udzielania „wyłączonych” zamówień publicznych przy realizacji badań naukowych – kierunki zmian wynikające z wdrożenia dyrektywy 2014/24/WE

  • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
1. Badania naukowe w zamówieniach publicznych – wprowadzenie.

2. Definiowanie pojęcia badań naukowych w prawie polskim i prawie zamówień publicznych – przypomnienie podstawowych zagadnień.

3. Pojęcie „innowacji” w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

4. Partnerstwo Innowacyjne – nowy „tryb” udzielenia zamówienia stworzony z myślą o realizacji badań naukowych.

» Istota partnerstwa – konkurencyjna współpraca z wieloma wykonawcami, wybór najlepszych rozwiązań.
» Przesłanki zastosowania.
» Przebieg postępowania.
» Zalety, wady i ryzyka związane z ustanowieniem partnerstwa.

5. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług w zakresie badań naukowych.

» Szczegółowe omówienie przesłanki art. 4 ust. 3 lit. e) ustawy Prawo zamówień publicznych – aktualny stan prawny.

» » » Wyjaśnienie podstawowych pojęć.
» » » Kontrowersje w wykładni przepisu.
» » » Usługi a dostawy niezbędne dla realizacji badań naukowych.
» » » Kiedy mogę odstąpić od stosowania ustawy? – analiza przesłanek dopuszczalności.
» » » Zakres przedmiotowy wyłączenia – jakiego rodzaju działania składające się na badanie naukowe są objęte wyłączeniem.

» Zmiany w zakresie wyłączenia wynikające z nowej dyrektywy zamówieniowej 2014/24/WE i nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.

» » » Zaostrzenie kryteriów.
» » » Zamówienia objęte wyłączeniem.
» » » Podobieństwa i różnice w stosunku do aktualnego stanu prawnego.

6. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby badań naukowych o wartości mniejszej niż progi unijne – szczegółowe omówienie przesłanki.

» Wyjaśnienie podstawowych pojęć – praca badawcza, praca naukowa, praca eksperymentalna, praca rozwojowa.
» Zakres stosowania przepisu.
» Kontrowersje związane z możliwościami jego szerszego stosowania w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej.
» Prawidłowe szacowanie wartości zamówień udzielanych w oparciu o „wyłączenia krajowe”.
» Problem zamówień udzielanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ryzyka i ich konsekwencje.

7. Sposób udzielania zamówień na usługi objęte wyłączeniem obu podstawach:

» Umowy finansowane ze środków UE i „krajowych”, czy jest między nimi różnica?
» Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert – wskazanie możliwości do wykorzystania przez zamawiającego.
» Wyłączenie z art. 4 pkt 3 lit e) oraz wyłączenie krajowe – podobieństwa i różnice.
» Procedura określona w ustawie o zasadach finansowania nauki.
» Sposób udzielenia zamówienia na badania naukowe objęte wyłączeniem z art. 4 pkt 3 lit e ustawy Prawo zamówień publicznych – zagadnienia praktyczne.

» » » Kryterium trans granicznego charakteru przedmiotu zamówienia.
» » » Miejsce publikacji ogłoszenia.
» » » Treść ogłoszenia.
» » » Procedura udzielenia zamówienia – kryteria oceny ofert.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Obsługiwał pod względem zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania na terenie Chin. W latach 2010-2015 zarządzający działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o budżecie przekraczającym 340 mln zł. Autor książek „Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych” (Wolters Kluwer 2012) oraz „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych” (Presscom 2010), współpracownik portalu www.zamowienia-publiczne.lex.pl, pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą z wieloletnim doświadczeniem.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Praktyczne aspekty udzielania „wyłączonych” zamówień publicznych przy realizacji badań naukowych – kierunki zmian wynikające z wdrożenia dyrektywy 2014/24/WE.

Zamówienia „naukowo – badawcze” – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed