Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Antykorupcja – bezpieczeństwo osobiste, kolegów i organizacji, czyli jak nie wpaść w kłopoty będąc uczciwym?

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Wiele osób uważa, że jeżeli nie wręcza nikomu ani nie przyjmuje kopert z pieniędzmi – to problem korupcji ich nie dotyczy. Mogą być w błędzie. Spotkało to ostatnio pana Przemysława Krycha, który trafił na pół roku do aresztu za …dobroczynność. Prokuratura zarzuciła mu, że datki wpłacane oficjalnie przez jego spółkę na konto fundacji kierowanej przez senatora miały być ukrytą formą łapówki. Pan Krych, po wyjściu z aresztu, walczy dziś o dobre imię, opowiadając o swoim przypadku w mediach krajowych i zagranicznych. Tematem szkolenia będzie jak zawczasu unikać pułapek prawa karnego. Jak nie wikłać się nieświadomie w relacje zwracające uwagę organów ścigania? Jak zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim szefom, współpracownikom i podwładnym oraz swojemu urzędowi?

 • Decydenci i kierownicy w sektorze prywatnym i publicznym
 • Oficerowie compliance, koordynatorzy systemów antykorupcyjnych, doradcy ds. etyki.
 • Osoby zajmujące stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne
 • Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy.
Podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie:

 • bezpieczeństwa osobistego w zakresie unikania zagrożeń korupcyjnych i etycznych oraz nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje wywołujące zainteresowanie organów ścigania,
 • zapewnienia takiego bezpieczeństwa swoim szefom, współpracownikom i podwładnym,
 • ograniczenia ryzyka zjawisk korupcyjnych w swojej firmie, urzędzie lub organizacji.
Wykład z dyskusją, prezentacja przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 1. Bezpieczeństwo osobiste:
  • 10 typowych potknięć, na które czyha prokurator – i jak ich unikać?
  • przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej w relacjach urzędowych,
  • przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej w relacjach biznesowych,
  • jak prawidłowo reagować na bezpośrednie próby korupcji?
  • jak nie zachęcać ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji – czyli zasady prawidłowej komunikacji z interesariuszami,
  • konflikt interesów – czym jest i dlaczego należy go unikać?
  • prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?
 2. Bezpieczeństwo współpracowników, przełożonych i podwładnych:
  • dlaczego uczciwi ludzie czasami robią nieuczciwe rzeczy?
  • świadomość i właściwa postawa wobec ryzyka,
  • przywództwo formalne i faktyczne,
  • właściwa komunikacja pionowa i pozioma
  • perspektywa przełożonego, współpracownika i podwładnego.
 3. Bezpieczeństwo organizacji: urzędu, fundacji:
  • efektywność różnych podejść do przeciwdziałania korupcji: zarządzanie strachem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie przez wartości,
  • planowanie i rozwijanie wewnętrznych systemów antykorupcyjnych i compliance,
  • 10 filarów skuteczności,
  • standardy ISO 37001 i ISO 19600.
 4. Podsumowanie.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.:

 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”,

Zajmował się praktycznie przeciwdziałaniem korupcji jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz pełniąc funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Ekspert programu NATO BuildingIntegrity in Defence oraz Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Antykorupcja – bezpieczeństwo osobiste, kolegów i organizacji, czyli jak nie wpaść w kłopoty będąc uczciwym?

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed