Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Bezpieczeństwo antykorupcyjne w sektorze publicznym w okresie pandemii i recesji – wymiar osobisty i organizacyjny, czyli jak nie wpaść w kłopoty będąc uczciwym. SZKOLENIE ONLINE

Okres pandemii COVID-19 oraz towarzyszącej jej recesji dramatycznie zwiększył ryzyka korupcyjne, na które są narażone urzędnicy, funkcjonariusze i inne osoby pełniące funkcje publiczne.

Zagrożenia związane są z koniecznością podejmowania szybkich decyzji związanych z przeciwdziałaniem epidemii, z wydatkowaniem ogromnych środków finansowych w ramach tarczy antykryzysowej, z dramatyczną sytuacją części interesantów indywidualnych i firm, z trudnościami z zachowywaniem dotychczasowych procedur i z wieloma innymi czynnikami.

Decyzje podejmowane w tym okresie są już prześwietlane przez media, parlament i instytucje kontrolne oraz organy ścigania. Służby specjalne uruchomiły osłonę antykorupcyjną. Lektura prasy i internetu wskazuje, że problemem może stać się nie tylko świadome, ale i zupełnie nieświadome uwikłanie w sytuacje korupcyjne, a także rzeczywisty i postrzegany konflikt interesów.

Tematem szkolenia będzie jak zawczasu unikać pułapek prawa karnego i rozpoznawać sytuacje korupcjogenne? Jak nie wikłać się w relacje wywołujące konflikt interesów? Jak zachować się w sytuacjach korupcyjnych? Jak rozpoznawać korupcjogenne zachowania interesantów i jak na nie reagować? Jak zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim szefom, współpracownikom i podwładnym oraz swojemu urzędowi lub innej jednostce publicznej? Jak wykorzystać w tym celu standard ISO 37001? Jakie dodatkowe procedury warto zastosować w pandemicznych sytuacjach wysokiego ryzyka?

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Decydenci i kierownicy w sektorze publicznym.
 • Koordynatorzy systemów antykorupcyjnych, doradcy ds. etyki.
 • Osoby zajmujące stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne.
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania.
 • Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy.
Podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie:

 • bezpieczeństwa osobistego w zakresie unikania zagrożeń korupcyjnych i etycznych oraz nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń okresu pandemii i recesji,
 • zapewnienia takiego bezpieczeństwa swoim szefom, współpracownikom i podwładnym,
 • wdrożenia rozwiązań na szczeblu urzędu / jednostki, zwiększających bezpieczeństwo prawne kierownictwa i pracowników oraz obniżających ryzyka.

Dzień 1 – poziom indywidualny

 1. Okres zwiększonego ryzyka korupcji i nadużyć:
  • trójkąt nadużyć okresie pandemii i recesji,
  • dodatkowe czynniki ryzyka.
 2. Bezpieczeństwo osobiste:
  • 10 pułapek prawa karnego – i jak ich unikać?
  • przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej w sektorze publicznym,
  • jak prawidłowo reagować na bezpośrednie próby korupcji?
  • zasady prawidłowej komunikacji z interesariuszami – jak rozpoznawać sytuacje korupcjogenne, jak nie zachęcać ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji?
  • konflikt interesów: rzeczywisty, potencjalny i postrzegany – czym jest i jak go unikać?
  • prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?
  • częste pytania o konflikt interesów.

Dzień 2 – poziom organizacyjny

 1. Bezpieczeństwo współpracowników, przełożonych i podwładnych:
  • cel działań na poziomie urzędu / jednostki,
  • dlaczego uczciwi ludzie czasami robią nieuczciwe rzeczy?
  • zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości – skuteczność i ograniczenia,
  • świadomość i właściwa postawa wobec ryzyka,
  • przywództwo formalne i faktyczne,
  • właściwa komunikacja pionowa i pozioma.
 2. Rozwiązania na szczeblu organizacji, zwiększające bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej i pracowników:
  • procedury i wymagania ustawowe,
  • Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji,
  • systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w oparciu o ISO 37001,
  • kluczowe rozwiązania i najczęstsze błędy w ich wdrażaniu, m.in.
   • planowanie, koordynacja, zasoby,
   • ocena kontekstu,
   • zarządzanie ryzykiem korupcyjnym,
   • kodeksy etyki i polityki prezentowe,
   • kanały sygnalizowania i ochrona sygnalistów,
   • postępowania wyjaśniające,
   • analiza oświadczeń o stanie majątkowym.
  • dodatkowe procedury na czas pandemii i recesji,
  • osłona antykorupcyjna – blaski i cienie współpracy ze służbami specjalnymi.
 3. Podsumowanie.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.:

 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”,
 • a także programu szkoleniowego z etyki dla służby cywilnej.

Zajmował się praktycznie przeciwdziałaniem korupcji jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz pełniąc funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Ekspert Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne i compliance, w tym na zgodność z FCPA.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w 2 dniach warsztatu (w sumie 6 godzin zegarowych), materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Zobacz jakie to proste: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/video/jak-dolaczyc-2/


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Bezpieczeństwo antykorupcyjne w sektorze publicznym w okresie pandemii i recesji – wymiar osobisty i organizacyjny, czyli jak nie wpaść w kłopoty będąc uczciwym – szkolenie online

  Czas trwania: 2 dni (w sumie 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed