Budowanie relacji z biznesem, czyli sponsoring w praktyce – warsztaty – Wrocław

 • SZKOLENIE OTWARTE
Szkolenie dedykowane jest osobom, które w instytucjach kultury, uczelniach publicznych, samorządach, zajmują się pozyskiwaniem sponsorów na bieżącą działalność lub organizowane wydarzenia.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu pozyskiwania sponsorów poprzez tworzenie ciekawych i profesjonalnych ofert, właściwy dobór potencjalnych partnerów oraz prowadzenie rozmów z nimi.

1. Wstęp

 • Integracja grupy, dyskusja: czym jest sponsoring ?

2. Partner Idealny – czy go znamy?

 • Kto może zostać Partnerem danej organizacji/imprezy i dlaczego?
 • Jak prawidłowo i efektywnie klasyfikować potencjalnych Partnerów?
 • Stworzenie profilu Partnera Idealnego dla każdego z uczestników.

3. Oferta sponsorska.

 • Objętość i struktura oferty sponsorskiej.
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu ofert.
 • Stworzenie draftu oferty sponsorskiej.

4. Pierwszy kontakt z potencjalnym sponsorem

 • Pierwszy email – jak go napisać, żeby został przeczytany?
 • Pierwsza rozmowa telefoniczna.
 • Jeśli nie mail ani telefon to co? Inne formy nawiązania kontaktu z przedsiębiorcami i firmami.

5. Spotkanie z potencjalnym sponsorem

 • Przygotowanie do spotkania.
 • Prezentacja oferty – jak mówić językiem korzyści sponsora?
 • Zamykanie procesu pozyskiwania sponsora.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas spotkań ze sponsorami.

6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Planowane metody szkoleniowe to wykład, burza mózgów, dyskusja, praca samodzielna, praca w grupach. Szkolenie ma charakter warsztatowy i zakłada aktywny udział uczestników.

Natalia Kościuk

Natalia Kościuk

Natalia Kościuk

Partnership manager w zespole kierowcy wyścigowego i najszybszej Polki Gosi Rdest. Odpowiada za pozyskiwanie sponsorów i partnerów biznesowych oraz realizację kontraktów sponsorskich i reklamowych.

Z wykształcenia hungarystka i manager sportowy – to niecodzienne połączenie pozwoliło jej zdobywać unikatowe doświadczenia przy międzynarodowych projektach. Za najciekawsze osiągnięcie zawodowe uważa realizację projektów reklamowych dla sponsorów UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. Pracowała z firmami z sektorów takich jak paliwowy, finansowy, FMCG, motoryzacyjny. Zarządzała również sprzedażą powierzchni reklamowych w jednym z największych serwisów sportowych w Polsce.

Doradza w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Wykorzystuje swoje 10-letnie doświadczenie, by jak mówi „odczarować sprzedaż” i sprawić by uczestnicy szkoleń ją polubili. Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty. Wyznaje zasadę, że sprzedaż to nie techniki i skrypty, lecz komunikacja i budowanie relacji. Doradza, jak sprzedawać efektywnie, jak przygotowywać ciekawe i dopasowane do potrzeb konkretnego klienta oferty sprzedażowe, jak prowadzić komunikację z klientami.

Współpracuje z firmami szkoleniowymi, Fundacją Przedsiębiorczości Tax Care, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości BIZOON, urzędami miast i organizacjami networkingowymi. Regularnie jest prelegentką na konferencjach dla przedsiębiorców takich jak Dzień Kobiet Biznesu, Bałtowska Akademia Kobiet, Strefa Zmian – życie zawodowe, Inspiracje ku Przedsiębiorczości.

Cena standardowa: 550 zł zw. VAT*/osoba

Cena promocyjna: 490 zł zw. VAT*/osoba (obowiązuje przy zgłoszeniu do 9 listopada)

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Ceny zawierają: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe i obiad.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wręczona uczestnikowi w dniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Budowanie relacji z biznesem, czyli sponsoring w praktyce – warsztaty

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: WenderEDU Business Center,
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław

19 listopada 2018 r., godz. 10.00 – 16.00

Cena promocyjna: 490 zł zw. VAT*/osoba (obowiązuje przy zgłoszeniu do 9 listopada)

Comments are closed