Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Etyczna postawa i skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, w kontekście konfliktu interesów i zjawisk korupcyjnych, w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
1. Etyka pracownika sektora publicznego.

 • Podstawy prawne etyki.
 • Przyczyny nadużyć i zachować nieetycznych.

2. Nadużycia, nieprawidłowości, uchybienia w projektach unijnych – aspekty prawne i konsekwencje.

 • Definicje.
 • Typy najczęściej występujących nadużyć finansowych, w tym konflikt interesów.
 • Korekty finansowe w związku ze stwierdzeniem nadużycia.
 • Zawiadamianie i właściwość poszczególnych organów (KE, OLAF, UOKiK, CBA, ABW, Policja).

3. Identyfikacja nadużyć finansowych.

 • System kontroli.
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych.
 • Budowanie w środowisku pracy świadomości ryzyk, przejawów oraz konsekwencji wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych.
 • Mechanizm sygnalizacyjny.

4. Korupcja.

 • Przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej.
 • Zasady postępowania w sytuacji korupcyjnej – zgodnie z wytycznymi CBA.
 • Symptomy zjawisk korupcyjnych.
 • Postępowanie w wypadku podejrzenia lub zidentyfikowania. Powiadamianie właściwych organów. Obowiązek prawny i społeczny.
 • Metody zapobiegania korupcji.
 • Ćwiczenie – czy to przestępstwo?

5. Konflikt interesów.

 • Istota i rodzaje konfliktu interesów. Źródła i skutki.
 • Zasady unikania i zapobiegania.
 • Definicje legalne, unijne i krajowe.
 • Stosowanie artykułu 61 Rozporządzenia Finansowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012).
 • Stosowanie Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01).
 • Konflikt interesów w specyfice zamówień publicznych. Zasady składania oświadczeń o konflikcie interesów.
 • Prezenty, świadczenia, przysługi – jako źródło konfliktu interesów. Gdzie kończy się uprzejmość a zaczyna korupcja?
 • Postępowanie w wypadku podejrzenia lub zidentyfikowania. Podejmowane kroków w przypadku wystąpienia ryzyka konfliktu interesów z udziałem pracownika zaangażowanego w wykonanie budżetu UE.
 • Metody zapobiegania konfliktowi interesów.
 • Ćwiczenie – czy to konflikt interesów? (Praktyczne rozpatrywanie przypadków zaistnienia sytuacji, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów).

6. Zmowa przetargowa.

 • Definicje.
 • Rodzaje i symptomy.
 • Postępowanie w wypadku podejrzenia.
 • Metody zapobiegania.

7. Najlepsze praktyki w zapobieganiu nadużyciom w zamówieniach publicznych – etap przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy.

 • Symptomy nadużyć.
 • Właściwa reakcja.
 • Metody zapobiegania.

8. Podsumowanie i dyskusja.

Maciej Wnuk

Autor i współautor szeregu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, konfliktu interesów, ochrony sygnalistów i etyki, m.in.:

 • „Mała ochrona sygnalisty po 17 XII 2021. Poradnik dla sygnalistów, pracodawców i sądów”,
 • „Skuteczna polityka prezentowa w Twojej firmie”,
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych” (wyd. UZP),
 • „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych” (wyd. UZP),
 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”.
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”,

Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zajmował się także koordynacją kontroli zarządczej.
Był inicjatorem Panelu Antykorupcyjnego Partnerstwa Wschodniego. Przez 10 lat był ekspertem NATO-wskiego programu Building Integrity in Defence.
Wcześniej problematyką antykorupcyjną zajmował się także jako radny i kontroler w samorządzie oraz członek zarządu Transparency International Polska.
Od kilku lat szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne i compliance. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Kierował zespołem, który opracował program i materiały szkoleniowe z etyki dla korpusu służby cywilnej.
W ostatnich dwóch latach prowadził szkolenia z zakresu przeciwdziałania nadużyciom w projektach unijnych dla PKP Polskie Linie Kolejowe i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W roku 2019 przeprowadził szkolenia z zakresu unikania konfliktu interesów w projektach unijnych dla Urzędu m.st. Warszawy.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Etyczna postawa i skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, w kontekście konfliktu interesów i zjawisk korupcyjnych, w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego

  Czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych = 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed