Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów w sektorze publicznym

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Członkowie korpusu służby cywilnej (administracja rządowa).
 • Urzędnicy państwowi (pozostała administracja centralna).
 • Pracownicy samorządowi, zatrudnieni na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych.
 • Pracownicy merytoryczni ZUS i innych jednostek sektora finansów publicznych.
Podniesienie praktycznych kompetencji kadry kierowniczej i urzędniczej sektora publicznego w zakresie:

 • wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z zasadami etyki służby publicznej,
 • stosowania standardów etycznych w aktywności pozasłużbowej, w tym w internecie,
 • rozpoznawania i unikania konfliktu interesów,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów etycznych i antykorupcyjnych.
Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

 • pogłębienie wiedzy na temat etosu służby publicznej i konfliktu interesów,
 • umiejętność jej zastosowania w praktycznych, także nieoczywistych przypadkach,
 • umiejętność rozpoznawania i unikania ryzyk etycznych i korupcyjnych w sferze służbowej, prywatnej i w świecie wirtualnym,
 • umiejętność dokonywania właściwych wyborów w kwestiach przyjmowania prezentów, świadczeń, przysług, podejmowania dodatkowej aktywności zarobkowej i niezarobkowej, społecznej i politycznej,
 • umiejętność prawidłowej komunikacji i utrzymywania przejrzystych relacji z interesariuszami jednostki, które pozawalają na skuteczne działanie bez wikłania się w podejrzane relacje,
 • umiejętność właściwego zachowywania się w internecie i sieciach społecznościowych,
 • w przypadku stanowisk kierowniczych – umiejętność pełnienia roli etycznego lidera.

1. Etyka służby publicznej. Pomaga czy przeszkadza skutecznie rządzić? Rola kierownika jako etycznego lidera.

2. Prawne podstawy etyki służby publicznej.

3. Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać?

4. Konflikt interesów w zamówieniach publicznych i przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Przepisy i ich stosowanie.

5. Dodatkowe zatrudnienie i zarobkowanie. Kiedy można podejmować, kiedy należy odmawiać?

6. Aktywność pozasłużbowa. O jakich zasadach trzeba pamiętać?

7. Prezenty, świadczenia, przysługi. Gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?

8. Komunikacja i relacje z interesariuszami. Czego się wystrzegać? Jak zachować przejrzyste relacje?

9. Aktywność w internecie i sieciach społecznościowych. Jakie zasady obowiązują w świecie wirtualnym?

Forma zajęć: wykład z dyskusją oraz duża ilość ćwiczeń i rozwiązywania praktycznych dylematów.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wiodący szeregu publikacji z zakresu zapobiegania korupcji i przejrzystości życia publicznego, m.in.:

 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”.

Kierował zespołem, który opracował program i materiały szkoleniowe do kursu z etyki i kultury uczciwości w służbie cywilnej. Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wcześniej problematyką antykorupcyjną zajmował się jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz jako członek zarządu Transparency International Polska. Jest ekspertem NATO-wskiego programu Building Integrity in Defence. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów w sektorze publicznym

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed