Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Excel (poziom podstawowy) – WARSZTATY ONLINE

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
1. Wprowadzenie – Interfejs programu Excel.
 • Elementy okna programu.
 • Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka).
 • Wyszukiwanie, wybieranie komórek i zakresów.
 • Poruszanie się po arkuszach i skoroszycie.
2. Praca z arkuszami.
 • Tworzenie, usuwanie arkuszy.
 • Przenoszenie, kopiowanie arkuszy.
 • Nazywanie, kolorowanie arkuszy.
 • Ukrywanie, odkrywanie arkuszy.
3. Wprowadzanie treści.
 • Wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek.
 • Szybkie wypełnianie przez przeciąganie.
 • Znajdź, znajdź i zamień.
4. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie.
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
 • Ukrywanie / odkrywanie wierszy i kolumn, ustawianie szerokości i wysokości.
 • Formatowanie graficzne standardowe (czcionki, kolory, wypełnienia, obramowania).
 • Korzystanie z elementów motywu, dobre praktyki.
 • Formatowanie tekstów i liczb (wizualizacja danych a wartość w komórce).
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
 • Daty: formatowanie, dobre praktyki, najczęstsze problemy i jak sobie z nimi radzić?
 • Wklej specjalnie.
5. Formuły.
 • Wstawianie i modyfikowanie formuł, działania matematyczne.
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje (przycisk Autosumowanie).
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.
 • Funkcje logiczne Lub, Oraz.
 • Funkcja warunkowa Jeżeli.
6. Formatowanie warunkowe.
 • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości.
7. Obiekt Tabela.
 • Tworzenie i formatowanie tabel.
 • Szybkie uzupełnianie formuł.
8. Sortowanie danych i filtry.
 • Autofiltry.
 • Sortowanie wg wartości.
 • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe).
9. Sumy częściowe.
 • Sumowanie danych wg. kategorii.
10. Praca z wykresami.
 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
 • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie.
11. Drukowanie.
 • Zakres wydruku, podział stron, orientacja, marginesy, dopasowanie do kartki.
 • Drukowanie obiektów i komentarzy.
 • Drukowanie siatki i nagłówków kolumn i wierszy.
 • Nagłówki i stopki stron, numerowanie stron.
 • Powtarzanie kolumn i wierszy jako nagłówka strony wydruku.
 • Dodawanie motywu, znaku wodnego.
 • Drukowanie do pliku.
Warsztat poprowadzi specjalistka z kilkunastoletnim stażem pracy w administracji rządowej obecnie pracująca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Na przestrzeni lat zdobyła doświadczenie w pracy z projektami i programami o różnej skali, w szczególności z inicjatywami finansowanymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Ściśle współpracuje z beneficjentami i darczyńcami – podmiotami ze sfery budżetowej, biznesu, instytucjami międzynarodowymi. Wspierając procesy zarządzania i monitorowania projektów zyskała pogłębioną wiedzę na temat narzędzi i programów najlepiej temu służących.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Excel (poziom podstawowy) – warsztaty online

  Czas trwania: 1 dzień (w sumie 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed