Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Excel (poziom średniozaawansowany) – WARSZTATY ONLINE

 • SZKOLENIE OTWARTE

1. Powtórzenie podstaw programu Excel.

 • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek.
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów.
 • Formatowanie graficzne.
 • Style komórki (standardowe i własne).
 • Typy danych i formatowanie według typu danych.
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).

2. Formuły.

 • Nazywanie komórek i zakresów.
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.
 • Adresowanie z innych arkuszy, wykorzystywanie nazwanych zakresów.
 • Funkcje logiczne Lub, Oraz.
 • Funkcje daty i czasu.
 • Funkcje tekstowe.
 • Funkcja warunkowa Jeżeli.
 • Sumy warunkowe.
 • Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo.
 • Funkcja Transpozycja.
 • Szybka analiza.

3. Nazywanie komórek.

 • Pole nazwy.
 • Nazwij z zaznaczenia.
 • Nazwy dynamiczne.
 • Szybka nawigacja.
 • Czytelność formuł.

4. Formatowanie warunkowe.

 • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości.
 • Zarządzanie regułami.
 • Modyfikowanie standardowych reguł.

5. Obiekt Tabela.

 • Tworzenie i formatowanie tabel.
 • Dynamiczny nazwany zakres.
 • Konwertowanie na zakres.

6. Walidacja danych.

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych.
 • Listy rozwijane.
 • Wiadomość wejściowa, rodzaje ostrzeżeń.

7. Sortowanie danych i filtry.

 • Sortowanie wg wartości.
 • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe).
 • Autofiltr, filtrowanie z podziałem na typy danych.
 • Sortowanie i filtrowanie z użyciem kolorów i ikon.

8. Tabele przestawne i wykresy przestawne.

 • Tworzenie tabel przestawnych.
 • Obliczenia.
 • Sortowanie i filtrowanie.
 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Formatowanie.

9. Zarządzanie skoroszytami.

 • Tworzenie szablonów.
 • Odnośniki między skoroszytami (naprawianie łączy do plików).
 • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność.

10. Import danych.

 • Prosty import z bazy danych.
 • Import danych z pliku tekstowego.
Specjalistka z kilkunastoletnim stażem pracy w administracji rządowej obecnie pracująca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Na przestrzeni lat zdobyła doświadczenie w pracy z projektami i programami o różnej skali, w szczególności z inicjatywami finansowanymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Ściśle współpracuje z beneficjentami i darczyńcami – podmiotami ze sfery budżetowej, biznesu, instytucjami międzynarodowymi. Wspierając procesy zarządzania i monitorowania projektów zyskała pogłębioną wiedzę na temat narzędzi i programów najlepiej temu służących.

Cena: 740 zł zw. VAT*/osoba

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Jak się zgłosić?

 • Wypełnij formularz zgłoszenia i oświadczenie zw. VAT (2 ostatnie strony niniejszej oferty). Pamiętaj o podpisie i pieczątkach. Zeskanuj i wyślij na anna@szkolimynajlepiej.pl
 • Dostaniesz e-mail zwrotny o wpisaniu na listę uczestników.
 • 3 dni przed terminem szkolenia dostaniesz e-mail z oficjalnym potwierdzeniem szkolenia oraz linkiem do szkolenia.
 • Wystarczy, że na 30 minut przed szkoleniem klikniesz w link i znajdziesz się w naszej wirtualnej sali szkoleniowej. Będziemy tam na Ciebie czekać i w razie potrzeby służymy pomocą w kwestiach technicznych.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Excel (poziom średniozaawansowany) – WARSZTATY ONLINE

Czas trwania: 1 dzień (w sumie 6 godzin zegarowych)
Harmonogram: 29 maja 2023 r., godz. 9.00 – 15.00

Comments are closed