Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – szkolenie dla instytucji publicznych – Poznań

 • SZKOLENIE OTWARTE
Uczestnik na szkoleniu zdobędzie wiedzę z zakresu znajomości narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w instytucji publicznej oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.
1. Dyskryminacja.

 • Uproszczenie definicji dyskryminacji.
 • Kodeks pracy o zasadzie równego traktowania.
 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji.
 • Otwarty katalog dyskryminacji.
 • Dyskryminacja a zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 • Dyskryminacja a warunki zatrudnienia.
 • Dyskryminacja a awanse.
 • Dyskryminacja a szkolenia.
 • Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia.
 • Dyskryminacja pośrednia przykłady.

2. Molestowanie.

 • Jakie zachowania można uznać za molestowanie?
 • Molestowanie a plotkowanie.
 • Molestowanie a żarty współpracowników.
 • Molestowanie jako naruszanie godności i upokarzanie.
 • Molestowanie jako zastraszanie i tworzenie wrogiej atmosfery.
 • Molestowanie seksualne a seksistowskie żarty i parakomplementy.
 • Molestowanie seksualne – fizyczne, werbalne i pozawerbalne elementy.

3. Mobbing.

 • Co to jest mobbing? – istota, pojęcie i zakres mobbingu.
 • Jakie zachowania nie są mobbingiem?
 • Skala i rozmiar mobbingu.
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych.
 • 45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana.
 • Czy nagrania mogą być wykorzystane jako dowód w sądzie?
 • Jak prawidłowo reagować na zarzuty o mobbing i dyskryminację?
 • Mobbing pionowy, poziomy i wstępujący.
 • Odpowiedzialność przełożonego za zachowania podwładnych.
 • Zmiany w podejściu do mobbingu.

4. Przyczyny mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  • przyczyny zależne i niezależne od ofiary,
  • stres,
  • konflikt,
  • przyczyny po stronie mobbera.
 • Przyczyny społeczno- kulturowe:
  • stereotypy,
  • uprzedzenia społeczne.

5. Psychologia mobbingu, ofiara i sprawca mobbingu

 • Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
 • Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
 • Fałszywe ofiary mobbingu.
 • Zespół kozła ofiarnego.

6. Taktyki mobbingu.

 • Poniżanie.
 • Upokarzanie.
 • Zastraszanie.
 • Zaniżanie kompetencji.
 • Utrudnianie wykonywania pracy.
 • Izolacja.

7. Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy.

 • Asertywność.
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych.
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu.
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa.
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu.
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa.
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa.

8. Jak ustrzec się mobbingu – feedback jako konstruktywna informacja zwrotna.

 • Jak przekazać podwładnym polecenia i negatywne informacje zwrotne nie narażając się na zarzuty mobbingu, dyskryminacji, molestowania itp.
 • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator.
 • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ).
 • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie.
 • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania.
 • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt.
 • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.
 • SPINKA.
 • Model Z.
 • SBI.
 • Coachingowa informacja zwrotna.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny.Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława, Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Sąd Okręgowy w Przemyślu, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Sąd Rejonowy w Wołominie, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Pile, Sąd Rejonowy w Suwałkach, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Rejonowy w Bełchatowie i wiele innych.

Cena promocyjna: 870 zł zw. VAT*/osoba – obowiązuje przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Cena standardowa: 970 zł zw. VAT*/osoba

Ceny zawierają: szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Poznań, dokładne miejsce szkolenia zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – szkolenie dla instytucji publicznych

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych = 6 godzin zegarowych)
Harmonogram: 14 czerwca 2024 r., godz. 10.00-16.00
Miejsce: Poznań

Cena promocyjna: 870 zł zw. VAT*/osoba – obowiązuje przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Comments are closed