Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści w sektorze publicznym. Od przepisów do dokumentacji – krok po kroku

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Obowiązkowe kanały zgłoszeniowe i ochrona sygnalistów coraz bliżej.
Rząd przyspiesza prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt ma zostać przyjęty i skierowany do Sejmu jeszcze w I kwartale 2024 r.!

Ustawa będzie implementować przepisy Dyrektywy UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów.

Sygnaliści uzyskają wtedy ochronę ustawową.

Proces jest monitorowany przez Komisję Europejską. KE skierowała to TSUE skargę na Polskę z powodu opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy.

Kogo obejmą nowe obowiązki?

Pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób zostaną zobowiązani do wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony sygnalistów.

Ponadto wykonawcze organy władzy państwowej i samorządowej będą zobowiązane do utworzenia zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych.

A może jeszcze poczekać?

Gdy ustawa zostanie uchwalona, to terminy na wdrożenie kanałów mogą okazać się stosunkowo krótkie. Wg. aktualnego projektu – będzie na to tylko dwa miesiące.

Dlatego warto zacząć planowanie i przygotowania już obecnie.

Tak aby wdrożyć kanały bezstresowo i po umiarkowanych kosztach.

Gdy parlament uchwali ustawę – będzie drogo i nerwowo.

Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego nie warto czekać.

Krok po kroku = to nie musi być trudne.

Na szkoleniu omówimy cały proces krok po kroku. Maksymalnie przejrzyście.

Trener podzieli się nie tylko uwagami do przepisów – ale i swoim praktycznym doświadczeniem.

4 warianty wdrożenia.

Znajomość przepisów to nie wszystko.

Trener zaproponuje 4 metody praktycznego wdrożenia kanałów wewnętrznych. Wybierzesz ten, który najlepiej odpowiada Twojej organizacji.

Omówione zostaną także zasady ustanawiania kanałów zewnętrznych.

Dzięki szkoleniu podniesiesz swoje kompetencje w zakresie:

 • zaplanowania i wdrożenia wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937 i aktualnego projektu ustawy,
 • przekształcenia ich w system wczesnego ostrzegania o problemach,
 • przygotowania wymaganej dokumentacji.
 • wzór wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, który jest wymagany dyrektywą i projektem ustawy,
 • kwestionariusz samooceny posiadanych rozwiązań zgłoszeniowych,
 • poradnik “Mała ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r.” bezpośrednio na podstawie dyrektywy,
 • możliwość zadawania dodatkowych pytań pisemnych w terminie 7 dni od szkolenia,
 • doświadczenie trenera.

Uczestnicy otrzymają także:

 • prezentację szkoleniową,
 • zaświadczenie o udziale w formacie PDF.
 1. Kim jest sygnalista? Tło historyczne.
 2. Przeciwdziałania nadużyciom – znaczenie kanałów zgłoszeniowych.
 3. Przegląd kluczowych przepisów dyrektywy 2019/1937 oraz aktualnego projektu ustawy, m.in. w zakresie:
  1. ochrony sygnalistów,
  2. ustanowienia kanałów zgłoszeń wewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym,
  3. ustanowienia kanałów zgłoszeń zewnętrznych przez wykonawcze organy władzy państwowej i samorządowej,
  4. procedury działań następczych,
  5. planowanych sankcji.
 4. Ochrona sygnalisty bezpośrednio na podstawie dyrektywy przed wejściem w życie ustawy.
 5. Cztery warianty praktycznego wdrożenia dyrektywy w zakresie kanałów wewnętrznych (z wykorzystaniem wytycznych CBA oraz doświadczeń własnych trenera):
  1. minimalny,
  2. racjonalny,
  3. optymalny,
  4. maksymalnych korzyści.
 6. Kanały zewnętrzne – wskazówki w zakresie prowadzenia dla zobowiązanych organów administracji państwowej i samorządowej.
 7. Od czego zależy skuteczność?
 8. Część warsztatowa – przeprowadzenie samooceny posiadanych rozwiązań zgłoszeniowych w oparciu o kwestionariusz.
 9. Procedura krok po kroku (z wykorzystaniem doświadczeń własnych trenera).  Jak opracować procedurę działań następczych, m.in. w zakresie:
  1. powierzenia zadań,
  2. kanałów zgłoszeniowych,
  3. ochrony sygnalistów,
  4. rejestrowania i rejestru zgłoszeń,
  5. prowadzenia postępowań wyjaśniających.
 10. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja.
 11. Podsumowanie. Od czego zacząć? Warianty dalszych działań.

Maciej Wnuk

Ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania korupcji. Praktycznie wdrażał kanały zgłoszeniowe i mechanizmy ochrony sygnalistów jako część programów antykorupcyjnych.

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.:

 • „Mała ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r. Poradnik dla sygnalistów, pracodawców i sędziów”
 • „Skuteczna polityka prezentowa w Twojej firmie”
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”.

Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE.

Od kilku lat szkoli i pomaga wdrażać systemy zgłoszeniowe, antykorupcyjne i compliance w sektorze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści w sektorze publicznym. Od przepisów do dokumentacji – krok po kroku.

  Czas trwania: 6 godzin
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed