Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Kompendium wiedzy radnego – szkolenie dla Młodzieżowych Rad Gminy, Miasta, Województwa

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji radnego Młodzieżowej Rady Gminy, Miasta, Województwa.
 • Zapoznanie z przepisami prawa, będącymi podstawami funkcjonowania samorządów, radnego w samorządzie, radnego Młodzieżowej Rady, określającymi jego uprawnienia i obowiązki.

1. Przepisy prawa, będące podstawą funkcjonowania Młodzieżowych Rad w samorządzie, ustrój samorządu terytorialnego w Polsce – informacje ogólne.

2. Pojęcie Młodzieżowej Rady, zdania, kompetencje, charakter i cele.

3. Powołanie Młodzieżowej Rady – wybory, kryteria wykonywania mandatu radnego.

4. Kadencyjność.

5. Prawa i obowiązki radnego.

6. Organy Rady- wybór i zadania.

7. Kompetencje Młodzieżowej Rady i sposób realizacji:

 • sesje Rady- organizacja pracy, przebieg,
 • uchwały.

8. Działalność konsultacyjna Rady.

9. Współpraca z osobami spoza Rady, opieka merytoryczna nad Radami.

10. Ogólne informacje dot. ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.

Małgorzata Czartoryska

Malgorzata Czartoryska

Malgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 16 lat współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem, z powodzeniem szkolący pracowników Ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów), organów kontroli finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów wojewódzkich, urzędów miast, urzędów gmin, starostw, jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Audytor wewnętrzny z zakresu norm ISO 27001, administrator bezpieczeństwa informacji. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej, postępowań administracyjnych, samorządu, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Tutor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie ochrony danych osobowych. Współpracownik wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, INFOR i Beck Platforma Edukacyjna Project System. Autor poradnika dla gmin „Egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej”. Szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Kompendium wiedzy radnego
  – szkolenie dla Młodzieżowych Rad Gminy, Miasta, Województwa

  Czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed