Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Komunikacja na sali sądowej – jak zażegnać konflikt i opanować emocje, społeczny wizerunek Sędziego

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie jest skierowane do Sędziów oraz pracowników sądownictwa. Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności budowania swojego wizerunku jako władzy sądowniczej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się za pomocą jakich narzędzi mogą poprawić komunikację na sali sądowej i zwiększyć swoją wiarygodność w oczach innych osób. Jak radzić radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Zwiększą i przećwiczą swoje umiejętności w zakresie zachowań w sytuacjach standardowych i trudnych. Dowiedzą się jak zażegnać i kontrolować konflikt oraz umiejętnie kontrolować emocje własne i innych.

1. Podstawy komunikacji.

 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja jako podstawa współpracy(omówienie, słuchanie, rozumienie innych).
 • Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili?
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie.
 • Błędy w komunikowaniu się.
 • Piramida komunikacji.
 • Spostrzeganie-percepcja-postawa.
 • Skuteczny przepływ informacji.
 • Świadome budowanie wizerunku Sędziego i pracownika sądownictwa.
 • Społeczny wizerunek Sędziego.
 • Odpowiedzialność za wizerunek – prawna i moralna odpowiedzialność za zachowanie na sali sądowej.

2. Reguły zasady i komunikacji interpersonalnej.

 • Komunikacja interpersonalna służąca porozumiewaniu się.
 • Zasady i schematy skutecznego porozumiewania się w interakcji.
 • Znaczenie pierwszego wrażenia.
 • Rola indywidualnego podejścia do rozmówcy.
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów.
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji.
 • Określenie i zrozumienie potrzeb rozmówcy.
 • Komunikacja świadoma i nieświadoma.

3. Zasady efektywnej komunikacji na sali sądowej – skuteczna komunikacja werbalna.

 • Siła tego co mówimy – słowa.
 • Siła tego jak mówimy – głos.
 • Ton głosu i szybkość wypowiedzi a komunikat.
 • Zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji.
 • Klarowność i przejrzystość wypowiedzi.
 • Techniki nawiązywania i potwierdzania kontaktu, umiejętność stawiania pytań, techniki uzyskiwania odpowiedzi twierdzącej, argumentowanie, komunikaty budujące zaufanie.
 • Pułapki w komunikacji werbalnej.

4. Zasady efektywnej komunikacji na sali sądowej – sztuka gestu – komunikacja niewerbalna.

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych.
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie.
 • Jak uniknąć gafy – cmok nonsens i gesty kulturowe.
 • Skuteczne budowanie wizerunku a mowa ciała.
 • Postawa ciała a komunikat.
 • Gesty wzmacniające wypowiedź.
 • Znaczenie wyglądu i ubioru w komunikacji interpersonalnej.

5. Trening asertywności.

 • Dialog, kompromis, asertywność.
 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacjach zawodowych.
 • Jak dbać o interesy własne i innych?
 • Asertywność wobec stron na sali sądowej.
 • Asertywność w sytuacjach trudnych i z trudnymi osobami.
 • Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu.
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny.
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 • Porozumienie z trudnymi rozmówcami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).

6. Asertywność na sali sądowej.

 • Trudne sytuacje w komunikacji w sądzie.
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących:
  • obszary trudności w odmawianiu,
  • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie.
 • Asertywne wyrażanie próśb i zaleceń:
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
  • kiedy warto wypowiadać krytykę?
  • problemy z przyjmowaniem krytyki,
  • co robić z nie konstruktywną krytyką?
  • oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych:
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii,
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY,
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją.

7. Źródła i symptomy konfliktów interpersonalnych.

 • Zmiany w działaniach i reakcjach.
 • Tworzenie się grup i klik.
 • Niechęć do współpracy.
 • Ignorowanie lub niszczenie idei innych.
 • Ukrywanie problemów przed liderem.
 • Znaczące zmiany w organizacji.
 • Uprzedzenia osobiste.
 • Polityka organizacji.
 • Sytuacje z dostawcami lub klientami.

8. Zarządzanie konfliktem.

 • Konflikt na sali sądowej.
 • Analiza przypadków konfliktu na sali sądowej.
 • Brak szacunku w komunikacji.
 • Skłonność do irytacji.
 • Kłótliwość.
 • Nieporozumienia.
 • Stres.
 • Obojętność.
 • Rywalizacja.
 • Dostosowanie, uleganie.
 • Unikanie.
 • Kompromis.
 • Współpraca.
 • Diagnoza naturalnego stylu podejścia do konfliktów.
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

9. Typowe reakcje na stres a zachowanie w konflikcie.

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu.
 • Stres, jego kontrola i redukcja.
 • Współdziałanie z innymi.
 • Sytuacje stresowe na sali sądowej.
 • Jak kontrolować sytuację emocjonalną na sali sądowej?

10. Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem.

 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.).
 • Tłumienie a transformowanie emocji.
 • Identyfikowanie własnego wzorca.
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna.
 • To nie atak personalny.
 • Godność w jakości pracy.
 • Nie bójmy się swoich emocji a zarządzajmy nimi.
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
  • rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia,
  • szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji,
  • wyrażanie emocji pozytywnych,
  • psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem,
  • autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń,
  • rodzaje oddechu.
 • Buduj wewnętrzny spokój.
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia.
 • Techniki relaksacyjne.
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Pewność siebie i jej wpływ na poziom stresu.

11. Komunikacja na sali sądowej a osobowość.

 • Pracownicy sądu/Sędziowie jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
 • Asertywna komunikacja jako narzędzie dbania o siebie i innych a osobowość rozmówców.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Dopasowanie komunikacyjne usprawniające komunikację na sali sądowej.
 • Wykład interaktywny.
 • Dyskusja moderowana.
 • Warsztat.
 • Praca indywidualna.
 • Odgrywanie ról.
 • Testy autodiagnostyczne.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Komunikacja na sali sądowej – jak zażegnać konflikt i opanować emocje, społeczny wizerunek Sędziego

  Czas trwania: 3 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed