Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Wdrażanie Ustawy o zapewnieniu dostępności w instytucji publicznej – SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie online jest w pełni interaktywne, to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych trenerów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia online posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do sal szkoleniowych.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Zrozumienie, czym są rozwiązania dostępnościowe, dla kogo oraz dlaczego należy je wprowadzać.
 • Wskazanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących dostępności w instytucjach publicznych.
 • Poznanie obowiązków instytucji publicznych wynikających z Ustawy o dostępności osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Szczegółowe omówienie roli i zadań należących do koordynatora dostępności.
 • Spojrzenie na dostępność jako ciekawy i rozwijający proces.
Dzień pierwszy
 • Słowo wstępne o dostępności w przepisach prawnych.
  (Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej).
 • Rozwiązania dostępnościowe w instytucjach publicznych, czyli o barierach, potrzebach i możliwościach osób z niepełnosprawnościami (w szczególności: wzroku, słuchu, ruchową, intelektualną, spektrum autyzmu).
 • Obowiązki podmiotu publicznego nałożone przez Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami w trzech obszarach działania (ich charakterystyka, wytyczne/normy regulujące poszczególne obszary, propozycje udogodnień/dobre praktyki, wyjaśnienie pojęć projektowanie uniwersalne, rozwiązania alternatywne):
  • dostępność architektoniczna,
  • dostępność cyfrowa (strona, aplikacje),
  • dostępność informacyjno-komunikacyjna.
Dzień drugi
 • Gość z niepełnosprawnością w moim miejscu pracy:
  • analiza swojego miejsca pracy i próba wyszukania barier i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami,
  • konfrontacja z osobami z niepełnosprawnościami, które opowiedzą, na jakie bariery najczęściej napotykają w urzędach, bankach, szkołach itp. Wspólna analiza aktualnej sytuacji w wybranych instytucjach.
 • Pierwszy dzień koordynatora dostępności:
  • ustawowy zakres obowiązków,
  • plan działania na rzecz poprawy dostępności – Od czego zacząć? Jak go przygotować? Z kim pracować nad dostępnością?
  • monitorowanie działalności podmiotu.
 • Omówienie pozostałych obowiązków wynikających z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami:
  • certyfikat dostępności,
  • postępowanie skargowe,
  • fundusz dostępności,
  • zmiany w przepisach,
  • terminy.
 • Podsumowanie szkolenia/pytania.
 • Szkolenie o charakterze warsztatowym.
 • Oprócz trenerów prowadzących do szkolenia włączą się (on-line) również konsultanci z niepełnosprawnościami.

Iwona Boguszyńska

Specjalistka ds. dostępności w Spółdzielni Socjalnej FADO, trenerka, od ponad 10 lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych i osób z niepełnosprawnościami, prowadzi szkolenia i warsztaty uświadamiające na temat szeroko rozumianej dostępności dla różnorodnych grup docelowych.

Marta Walewska

Specjalista ds. dostępności w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie od ponad 8 lat planuje, wdraża i koordynuje działania na rzecz zwiększenia dostępności. Prowadzi szkolenia dla pracowników i współpracowników instytucji kultury oraz kandydatów na trenerów szkoleń ECHOCAST (szkolenia dla kadry instytucji kultury) na temat szeroko rozumianej dostępności, obowiązujących przepisów prawnych oraz rozwiązań korzystnych dla poszczególnych grup osób z niepełnosprawnościami. Autorka materiałów szkoleniowych „Różne potrzeby zwiedzających – potrzeby osób z niepełnosprawnościami” oraz materiałów w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w 2 dniach warsztatu (w sumie 6 godzin zegarowych), materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.
 • Dostępu do Youtube.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Wdrażanie Ustawy o zapewnieniu dostępności w instytucji publicznej – SZKOLENIE ONLINE

  Czas trwania: 2 dni (w sumie 12 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed