Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Koronawirus – prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika. Absencje, praca zdalna, świadczenia ZUS

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pandemia koronawirusa to wyzwanie dla każdego pracodawcy. Celem szkolenia jest pokazanie, jakie narzędzia i rozwiązania ma obecnie do dyspozycji pracodawca, a także wskazanie ograniczeń, które wynikają z obowiązujących przepisów.

1. Praca zdalna a koronawirus

 • dotychczasowa praktyka pracy zdalnej a nowe rozwiązania prawne w tym zakresie – co wynika ze specustawy z 2.3.2020 r.?
 • praca zdalna a telepraca?
 • kiedy, w jakiej formie i na jak długo można ją polecić?
 • kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy w formie zdalnej?
 • praca zdalna a praca umówiona?
 • czy konieczny jest regulamin/instrukcja dot. pracy zdalnej?
 • czy dotychczasowe regulaminy home office są wystarczające?
 • jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną aby uniknąć naruszenia przepisów prawa pracy i przepisów o ochronie danych osobowych?
 • co w sytuacji kiedy dany rodzaj pracy nie może być wykonywany zdalnie?

2. Prywatność pracownika a koronawirus

 • jakie są granice prawa do prywatności i jak nie naruszyć RODO?
 • czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikom?
 • czy pracodawca może pytać o miejsce wypoczynku urlopowego?

3. Świadczenia ZUS-owskie a koronawirus

 • co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu i na jakich zasadach przysługuje?
 • pracownik kodeksowy a pracownik cywilnoprawny?
 • kiedy rodzic/pracownik nie nabywa prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
 • tryb ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
 • choroba niani a prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

4. Urlopy pracownicze a koronawirus

 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • urlop zaległy – kiedy i na jakich zasadach jest udzielany?
 • urlopy rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – czy mogą być odpowiedzią na spadek zapotrzebowania na pracę?
 • plan urlopów – czy nadal obowiązuje?
 • kiedy pracownik może odwołać urlop?

5. Badania lekarskie a koronawirus

 • czy pracodawca może kierować na dodatkowe badania lekarskie – poza wyznaczonymi terminami?
 • jakie jest nowe podejście PIP do okresowych badań lekarskich?
 • jak wygląda kwestia badań wstępnych?

6. BHP a koronawirus

 • czy pracownika można przeszkolić w zakresie BHP online?
 • praca zdalna a obowiązki pracodawcy z zakresu BHP
 • obowiązek pracownika współdziałania z pracodawcą w zakresie BHP – kiedy możemy się na to powołać?

7. Odmowa wykonania polecania służbowego a koronawirus

 • kiedy pracownik może odmówić wykonania polecania?
 • jak pracodawca może ograniczyć prawo do odmowy?
 • na jakich warunkach pracodawca może polecieć wykonywanie innej pracy?

8. Kwarantanna a korononawirus

 • kto poodejmuje decyzję o kwarantannie i na jakiej podstaw?
 • jak jest rola pracodawcy?
 • jakie obowiązki ma pracodawcy w związku z koronawirusem?
 • kwarantanna a uprawnienia do świadczeń z tytułu choroby (pracownik kodeksowy a pracownik cywilnoprawny)?
Beata

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

dr Anna Kamińska-Pietnoczko – specjalistka w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy

Szkolenie poprowadzi: dr Anna Kamińska-Pietnoczko. Jest prawnikiem w C&C Chakowski & Ciszek specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Koronawirus – prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika.
  Absencje, praca zdalna, świadczenia ZUS.

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed