Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na realizację inwestycji w dobie Covid – SZKOLENIE ONLINE

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie zalecamy osobom początkującym, reprezentującym jednostki samorządu terytorialnego. Wiedza nabywana i wdrażana w spokojnym tempie.
 • Zapoznanie się z alternatywną, innowacyjną formułą realizacji inwestycji publicznych – czym jest PPP?
 • Poznanie możliwości wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych w dobie ograniczonych budżetów publicznych – dlaczego warto rozważać PPP?
 • Nauka mechanizmów przygotowania i realizacji projektów w formule PPP – jak bezpiecznie i transparentnie przygotować projekt PPP?
 • Zapoznanie uczestników z elementarną wiedzą dotyczącą partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Zainspirowanie uczestników do rozważania PPP w kontekście planowanych przedsięwzięć.
1. Wprowadzenie do PPP.
 • Czy jest PPP – charakterystyka, podstawy prawne.
 • Różnice między tradycyjnymi zamówieniami, a PPP.
 • Czym PPP nie jest – rozprawienie się z mitami dot. PPP.
 • Mechanizm wynagrodzenia partnera prywatnego i podział ryzyk – kluczowe elementy PPP.
 • Korzyści i wątpliwości związane ze stosowaniem PPP – z perspektywy podmiotu publicznego.
2. Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do PPP – krok po kroku.
 • Identyfikacja potrzeb, możliwości i zasadności realizowania projektu w formule PPP.
 • Zaplanowanie działań i stworzenie harmonogramu realizacji projektu PPP.
 • Ocena Efektywności (zakres oceny, jej elementy, konstrukcja, cel jej sporządzenia).
 • Testowanie rynku potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansowych.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego.
 • Zamknięcie komercyjne (podpisanie umowy) i finansowe (zapewnienie finansowania) projektu.
3. Dobre praktyki PPP.
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie przygotowania i realizacji projektów PPP.
 • Czynniki sukcesu realizacji projektów PPP – doświadczenia polskie i światowe.
 • Przykłady projektów PPP w wybranych sektorach – do uzgodnienia z uczestnikami.

Bartosz Mysiorski

Bartosz Mysiorski

Bartosz Mysiorski

Warsztat poprowadzi Bartosz Mysiorski absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP. Nieprzerwanie od 2008 roku, współpracuje z Fundacją Centrum PPP pełniąc różne funkcje – od stażysty aż do Prezesa Zarządu. W latach 2013-2016 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fundacji. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji, a także jest członkiem zespołu PPP w warszawskim biurze Dentons. Bartosz jest autorem/współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Ukraina). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria, Turcja). Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Ukraina). Wykładał również PPP w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Ponadto, od 2011 roku, reprezentuje Centrum PPP na forum ONZ w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists), od 2014 roku – członek Zespołu ds. Strategii International Project Finance Association w Polsce, a od lutego 2021 aktywnie działa w zespole (Zarządzania i Finansów Publicznych) wypracowującym model odpowiedzialnej urbanizacji w ramach projektowanej nowej Krajowej Polityki Miejskiej.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na realizację inwestycji w dobie Covid – SZKOLENIE ONLINE

  Czas trwania: 2 dni (w sumie 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed