Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Planowanie zamówień publicznych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Omówienie zasad tworzenia planu zamówień publicznych oraz ewidencjonowania zamówień na potrzeby sporządzania sprawozdań. Praktyczna prezentacja metod uniknięcia niezgodnego z przepisami podziału zamówienia na części.
 1. Plan zamówień publicznych – podstawy prawne, cele i zasady tworzenia.
  • Czy należy tworzyć plan zamówień publicznych?
  • Plan zamówień dla budżetu rocznego.
  • Plan zamówień w projekcie/budżecie wieloletni.
  • Sposób postępowania w sytuacji braku planu zamówień publicznych.
  • Zmiany w planie.
 2. Termin sporządzenia planu zamówień.
 3. Zasady publikacji planu – kto i kiedy ma obowiązek publikacji planu postępowań?
 4. Plan zamówień publicznych a zamówienia finansowane ze środków Unii Europejskiej
 5. Zakazy łączenia i dzielenia zamówień w celu obejścia obowiązku stosowania ustawy i prawidłowy sposób postępowania zamawiającego.
 6. Wnioski z analizy wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie planowania zamówień publicznych w projektach. Podręcznik beneficjenta.
 7. Zasady agregacji (sumowania) zamówień planowanych.
  • Co stanowi jedno zamówienie?
  • Zamówienia odrębne.
  • Zamówienia udzielane w częściach.
  • Szacowanie wartości zamówień i jej uwzględnianie w planie.
  • Rola kodów CPV w procesie agregacji zamówień.
 8. Prawidłowe ustalanie wartości zamówienia:
  • zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.
  • zamówienia na roboty budowlane.
 9. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – szacowanie ich wartości i relacja z zamówieniami zaplanowanymi.
 10. Szacowanie wartości zamówień a przedmiotowe zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych z art. 4d ustawy.
 11. Jak ewidencjonować udzielone zamówienia publiczne – jakie informacje należy gromadzić?
 12. Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.
 13. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia.
 14. Czego można się spodziewać w Nowym Pzp?
Wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami związanymi z problemami dotyczącymi tworzenia planu zamówień publicznych.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018)

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Planowanie zamówień publicznych

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed