Planowanie zamówień publicznych, agregacja i tworzenie planu zamówień przy budżetach rocznych i wieloletnich (projektowych) z uwzględnieniem nowelizacji z lipca 2016 r.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Omówienie zasad tworzenia planu zamówień publicznych oraz ewidencjonowania zamówień na potrzeby sporządzania sprawozdań. Praktyczna prezentacja metod uniknięcia niezgodnego z przepisami podziału zamówienia na części.

1. Plan zamówień publicznych – podstawy prawne, cele i zasady tworzenia.

 • Czy należy tworzyć plan zamówień publicznych.
 • Plan zamówień dla budżetu rocznego.
 • Plan zamówień w projekcie/budżecie wieloletni.
 • Sposób postępowania w sytuacji braku planu zamówień publicznych.
 • Zmiany w planie.

2. Termin sporządzenia planu zamówień.

3. Zasady publikacji planu – kto i kiedy ma obowiązek publikacji planu postępowań?

4. Plan zamówień publicznych a zamówienia finansowane ze środków Unii Europejskiej.

5. Zakazy łączenia i dzielenia zamówień w celu obejścia obowiązku stosowania ustawy i prawidłowy sposób postępowania zamawiającego.

6. Zasady agregacji (sumowania) zamówień planowanych.

 • Co stanowi jedno zamówienie.
 • Zamówienia odrębne.
 • Zamówienia udzielane w częściach.
 • Szacowanie wartości zamówień i jej uwzględnianie w planie.
 • Rola kodów CPV w procesie agregacji zamówień.

7. Prawidłowe ustalanie wartości zamówienia:

 • zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
 • zamówienia na roboty budowlane.

8. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – szacowanie ich wartości i relacja z zamówieniami zaplanowanymi.

9. Szacowanie wartości zamówień a przedmiotowe zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych z art. 4d ustawy.

10. Jak ewidencjonować udzielone zamówienia publiczne – jakie informacje należy gromadzić?

11. Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.

12. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia.

Wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami związanymi z problemami dotyczącymi tworzenia planu zamówień publicznych.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Obsługiwał pod względem zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania na terenie Chin. W latach 2010-2015 zarządzający działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o budżecie przekraczającym 340 mln zł. Autor książek „Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych” (Wolters Kluwer 2012) oraz „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych” (Presscom 2010), współpracownik portalu www.zamowienia-publiczne.lex.pl, pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą z wieloletnim doświadczeniem.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Planowanie zamówień publicznych, agregacja i tworzenie planu zamówień przy budżetach rocznych i wieloletnich (projektowych) z uwzględnieniem nowelizacji z lipca 2016 r.

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed