Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Planowanie zamówień publicznych, agregacja i tworzenie planu zamówień przy budżetach rocznych i wieloletnich (projektowych) z uwzględnieniem nowelizacji z lipca 2016 r.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Omówienie zasad tworzenia planu zamówień publicznych oraz ewidencjonowania zamówień na potrzeby sporządzania sprawozdań. Praktyczna prezentacja metod uniknięcia niezgodnego z przepisami podziału zamówienia na części.

1. Plan zamówień publicznych – podstawy prawne, cele i zasady tworzenia.

 • Czy należy tworzyć plan zamówień publicznych.
 • Plan zamówień dla budżetu rocznego.
 • Plan zamówień w projekcie/budżecie wieloletni.
 • Sposób postępowania w sytuacji braku planu zamówień publicznych.
 • Zmiany w planie.

2. Termin sporządzenia planu zamówień.

3. Zasady publikacji planu – kto i kiedy ma obowiązek publikacji planu postępowań?

4. Plan zamówień publicznych a zamówienia finansowane ze środków Unii Europejskiej.

5. Zakazy łączenia i dzielenia zamówień w celu obejścia obowiązku stosowania ustawy i prawidłowy sposób postępowania zamawiającego.

6. Zasady agregacji (sumowania) zamówień planowanych.

 • Co stanowi jedno zamówienie.
 • Zamówienia odrębne.
 • Zamówienia udzielane w częściach.
 • Szacowanie wartości zamówień i jej uwzględnianie w planie.
 • Rola kodów CPV w procesie agregacji zamówień.

7. Prawidłowe ustalanie wartości zamówienia:

 • zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
 • zamówienia na roboty budowlane.

8. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – szacowanie ich wartości i relacja z zamówieniami zaplanowanymi.

9. Szacowanie wartości zamówień a przedmiotowe zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych z art. 4d ustawy.

10. Jak ewidencjonować udzielone zamówienia publiczne – jakie informacje należy gromadzić?

11. Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.

12. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia.

Wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami związanymi z problemami dotyczącymi tworzenia planu zamówień publicznych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Planowanie zamówień publicznych, agregacja i tworzenie planu zamówień przy budżetach rocznych i wieloletnich (projektowych) z uwzględnieniem nowelizacji z lipca 2016 r.

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed