PR w administracji – budowanie wizerunku urzędu, promocja regionu, miasta, gminy z elementami mediów społecznościowych i autoprezentacji – Jurata

 • SZKOLENIE OTWARTE
 • Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze oraz ich zastępcy i asystenci.
 • Rzecznicy prasowi i pracownicy zespołów prasowych.
 • Naczelnicy, kierownicy i pracownicy wydziałów promocji.
 • Pozostali przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, odpowiedzialni za kontakty z mediami, dialog społeczny, promocję urzędu i budowanie wizerunku urzędu.
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się aspektami działań wizerunkowych i promocyjnych, dotyczących zarówno regionu, jak i władz administracji publicznej.

1. Koncepcja misji administracji.

 • Po co kształtujemy wizerunek urzędu?
 • Wizja i misja administracji publicznej.
 • Wpływ urzędnika na wizerunek administracji.

2. Działania promocyjne – ustalanie celów i strategii marketingowej w gminach, miastach, regionach.

 • Ekonomiczny audyt regionu.
 • Główne źródła informacji.
 • Analiza SWOT.

3. Promocja gospodarcza regionu.

 • Pojęcie i istota promocji gospodarczej.
 • Znaczenie inwestycji dla rozwoju miast i regionów.

4. Promocja turystyczna regionu.

 • Zasady tworzenia programów promocji miasta.
 • Pojęcie i istota promocji turystycznej.
 • Znaczenie turystyki dla rozwoju miast i regionów.
 • Czynniki zwiększające turystyczną atrakcyjność regionu.

5. Przygotowanie imprezy kulturalnej.

 • Diagnoza otoczenia i określenie efektów (potrzeby, zainteresowania).
 • Wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturalnych.
 • Przygotowanie budżetu imprezy.
 • Sponsoring.
 • Reklama imprezy kulturalnej.

6. Marketing wystawienniczy.

 • Rola marketingu wystawienniczego w promocji gminy, miasta, regionu.
 • Produkt regionalny/lokalny w promocji.
 • Zasady tworzenia stoiska wystawienniczego.
 • Marketing wystawienniczy, a impreza kulturalna.

7. Narzędzia kampanii promocyjnej – analiza skuteczności wad i zalet.

 • Reklama.
 • Promocja bezpośrednia.
 • Public relations i współpraca ze środkami masowego przekazu.
 • Promocja w Internecie.
 • Wydawnictwa promocyjne.
 • Eventy w promocji turystycznej miasta i regionu.
 • Marketing wystawienniczy.
 • Sponsoring.

8. Badania marketingowe w administracji.

 • Znaczenie badań dla budowy wizerunku.
 • Typy badań marketingowych.
 • Opinie o urzędnikach państwowych.
 • Działania biura promocji w procesie komunikacji.

9. Współpraca z mediami.

 • Media, jako narzędzie do budowania wizerunku urzędu.
 • Współpraca z prasą, radiem i telewizją.
 • Jak poprawnie redagować komunikaty dla prasy?
 • Wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania poprzez informacje prasowe.
 • Jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
 • Wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w kampaniach.
 • Techniki perswazyjne.

10. Social Media – nowy kanał komunikacji czy nowy kanał promocji?

 • Definicja, rola i znaczenie Social Media.
 • Najważniejsze media społecznościowe i ich rola w komunikacji z klientem (portale społecznościowe, blogi, mikroblogi, portale crowsourcingowe, fotoblogi, wideoblogi).
 • Case Study – przykłady udanych i nieudanych kampanii promocyjnych oraz działań komunikacyjnych.

11. Siła Facebooka, czyli jak to działa?

 • Od czego zacząć?
 • Planowanie scenariusza aktywności na Facebooku.
 • Budowanie wizerunku marki na Facebooku.
 • Skąd czerpać informacje na temat zmian na Facebook.com?

12. Fan page i jego rola w działaniach komunikacyjnych.

 • Jak założyć Fan Page i jak nim zarządzać (ustawienia, uprawnienia, regulaminy itp.).
 • Strategia obecności marki na Facebook.com. Czy Facebook to miejsce dla każdej marki?
 • Użytkownicy – strategie komunikacji.
 • Jak promować Fan Page? (działania płatne i bezkosztowe).
 • Jak wykorzystywać aplikacje na Facebook.com w działaniach komunikacyjnych?
 • Konkursy na Facebook.com.
 • Statystyki Fan Page.

13. Sytuacje kryzysowe w Social Media.

 • Opracowywanie metod, dzięki którym można przeciwdziałać w sytuacjach kryzysowych.
 • Sposoby reakcji w sytuacji zaistniałego kryzysu.
 • Źródła i dynamika kryzysu.
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej.

14. Zasady tworzenia tekstów w mediach społecznościowych.

 • Różnice pomiędzy odbiorem treści publikowanych w serwisach internetowych, a odbiorem treści publikowanych w ramach Social Media.
 • Ogólne zasady tworzenia tekstów w mediach społecznościowych.
 • Nowy język komunikacji z klientem, czyli jak pisać na Facebooku. Dobór odpowiednich treści, dobór odpowiedniego języka.

15. Dress code – elegancja w ubiorze – budowa wizerunku urzędnika.

 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji.
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków.
 • Fryzura, makijaż, biżuteria.
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety i mężczyzny.
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki.

16. Idealna prezentacja i wystąpienie przed audytorium.

 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji.
 • Rola osoby mówiącej, jej przekonania i umiejętności.
 • Psychologiczny efekt początku i końca.
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji.
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy.
 • Strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt.
 • Świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne.
 • Kontakt z publicznością.

17. Świadome budowanie wiarygodnego wizerunku osobistego.

 • Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta.
 • Profesjonalne opracowanie koncepcji wizerunku.
 • Badanie i analiza wizerunku.
 • Psychologiczne teorie postrzegania ludzi.
 • Znaczenie wyglądu zewnętrznego.
 • Naturalny przywódca.
 • Umiejętność powitania.
 • Jak pracować nad charyzmą?

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

Cena standardowa: 1900 zł zw. VAT*/osoba

Cena promocyjna: 1700 zł zw. VAT*/osoba – przy zgłoszeniu do 10 kwietnia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Ceny zawierają: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, zakwaterowanie (2 noclegi w pokojach 2 – osobowych), wyżywienie (22 kwietnia: kolacja, 23 kwietnia: śniadanie, przerwy kawowe, obiad, kolacja, 24 kwietnia: śniadanie, przerwy kawowe i obiad).

Cena bez zakwaterowania: 1000 zł zw. VAT

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady oraz przerwy kawowe w ciągu dwóch dni szkolenia tj. 23-24 kwietnia 2020 r.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wręczona uczestnikowi w dniu szkolenia.

I dzień – 22 kwietnia 2020 r. (środa)

godz. 16.00-20.00 – przyjazd i zakwaterowanie
godz. 20.00 – kolacja

II dzień – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

godz. 08.00-09.00 – śniadanie
godz. 09.00-10.30 – szkolenie
godz. 10.30-10.45 – przerwa na kawę
godz. 10.45-12.15 – szkolenie
godz. 12.15-12.30 – przerwa na kawę
godz. 12.30-14.00 – szkolenie
godz. 14.00-15.00 – obiad
godz. 15.00-17.00 – szkolenie
godz. 17.00-20.00 – czas wolny
godz. 20.00 – kolacja

III dzień – 24 kwietnia 2020 r. (piątek)

godz. 08.00-09.00 – śniadanie
godz. 09.00-10.30 – szkolenie
godz. 10.30-10.45 – przerwa na kawę
godz. 10.45-12.15 – szkolenie
godz. 12.15-12.30 – przerwa na kawę
godz. 12.30-14.00 – szkolenie
godz. 14.00-15.00 – obiad
godz. 15.00 – zakończenie szkolenia i wyjazd

Best Western Hotel Jurata – jest położony tuż przy plaży od strony morza, w odległości 5 minut spaceru leśną ścieżką, z dala od zgiełku głównego deptaka Juraty. Odnajdziecie tu Państwo świeże powietrze, ciszę lasu sosnowego i szum morza.

Pokoje są utrzymane w spokojnych tonacjach kolorystycznych. Wiele z nich ma widok na las sosnowy, wszystkie mają klimatyzację, dostęp do szerokopasmowego internetu. W hotelu jest basen, fitness i strefa saun oraz jedyna na Półwyspie Helskim kręgielnia. Na zewnątrz hotelu znajduje się boisko, z funkcją kortu tenisowego. Hotel współpracuje z fizjoterapeutą, który zadba o głęboki relaks w strefie SPA. Hotel wypożycza kije do nordicwalking i rowery na przejażdżki po Juracie i wzdłuż Półwyspu Helskiego.

Przestrzeń do pracy – sala konferencyjna o łącznej powierzchni 178 m2 ma możliwość podziału na dwie mniejsze. Sale są wyposażona w sprzęt AV. Sala ma dostęp do naturalnego światła dziennego oraz bezpośrednie wyjście na taras z widokiem na las sosnowy.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA


PR w administracji
– budowanie wizerunku urzędu, promocja regionu, miasta, gminy z elementami mediów społecznościowych i autoprezentacji

Czas trwania: 3 dni
Best Western Hotel Jurata,
ul. Świętopełka 11,
84-141 Jurata

22-24 kwietnia 2020 r.

Cena promocyjna: 1700 zł zw. VAT*/osoba – przy zgłoszeniu do 10 kwietnia

Comments are closed