Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

PR w administracji – budowanie wizerunku urzędu, promocja regionu, miasta, gminy z elementami mediów społecznościowych, autoprezentacji – szkolenie online

Szkolenie online jest w pełni interaktywne, to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych trenerów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia online posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do sal szkoleniowych.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze oraz ich zastępcy i asystenci.
 • Rzecznicy prasowi i pracownicy zespołów prasowych.
 • Naczelnicy, kierownicy i pracownicy wydziałów promocji.
 • Pozostali przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, odpowiedzialni za kontakty z mediami, dialog społeczny, promocję urzędu i budowanie wizerunku urzędu.
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się aspektami działań wizerunkowych i promocyjnych, dotyczących zarówno regionu, jak i władz administracji publicznej.

1. Koncepcja misji administracji.

 • Po co kształtujemy wizerunek urzędu?
 • Wizja i misja administracji publicznej.
 • Wpływ urzędnika na wizerunek administracji.

2. Działania promocyjne – ustalanie celów i strategii marketingowej w gminach, miastach, regionach.

 • Ekonomiczny audyt regionu.
 • Główne źródła informacji.
 • Analiza SWOT.

3. Promocja gospodarcza regionu.

 • Pojęcie i istota promocji gospodarczej.
 • Znaczenie inwestycji dla rozwoju miast i regionów.

4. Promocja turystyczna regionu.

 • Zasady tworzenia programów promocji miasta.
 • Pojęcie i istota promocji turystycznej.
 • Znaczenie turystyki dla rozwoju miast i regionów.
 • Czynniki zwiększające turystyczną atrakcyjność regionu.

5. Przygotowanie imprezy kulturalnej.

 • Diagnoza otoczenia i określenie efektów (potrzeby, zainteresowania).
 • Wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturalnych.
 • Przygotowanie budżetu imprezy.
 • Sponsoring.
 • Reklama imprezy kulturalnej.

6. Marketing wystawienniczy.

 • Rola marketingu wystawienniczego w promocji gminy, miasta, regionu.
 • Produkt regionalny/lokalny w promocji.
 • Zasady tworzenia stoiska wystawienniczego.
 • Marketing wystawienniczy, a impreza kulturalna.

7. Narzędzia kampanii promocyjnej – analiza skuteczności wad i zalet.

 • Reklama.
 • Promocja bezpośrednia.
 • Public relations i współpraca ze środkami masowego przekazu.
 • Promocja w Internecie.
 • Wydawnictwa promocyjne.
 • Eventy w promocji turystycznej miasta i regionu.
 • Marketing wystawienniczy.
 • Sponsoring.

8. Badania marketingowe w administracji.

 • Znaczenie badań dla budowy wizerunku.
 • Typy badań marketingowych.
 • Opinie o urzędnikach państwowych.
 • Działania biura promocji w procesie komunikacji.

9. Współpraca z mediami.

 • Media, jako narzędzie do budowania wizerunku urzędu.
 • Współpraca z prasą, radiem i telewizją.
 • Jak poprawnie redagować komunikaty dla prasy?
 • Wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania poprzez informacje prasowe.
 • Jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
 • Wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w kampaniach.
 • Techniki perswazyjne.

10. Social Media – nowy kanał komunikacji czy nowy kanał promocji?

 • Definicja, rola i znaczenie Social Media.
 • Najważniejsze media społecznościowe i ich rola w komunikacji z klientem (portale społecznościowe, blogi, mikroblogi, portale crowsourcingowe, fotoblogi, wideoblogi).
 • Case Study – przykłady udanych i nieudanych kampanii promocyjnych oraz działań komunikacyjnych.

11. Siła Facebooka, czyli jak to działa?

 • Od czego zacząć?
 • Planowanie scenariusza aktywności na Facebooku.
 • Budowanie wizerunku marki na Facebooku.
 • Skąd czerpać informacje na temat zmian na Facebook.com?

12. Fan page i jego rola w działaniach komunikacyjnych.

 • Jak założyć Fan Page i jak nim zarządzać (ustawienia, uprawnienia, regulaminy itp.).
 • Strategia obecności marki na Facebook.com. Czy Facebook to miejsce dla każdej marki?
 • Użytkownicy – strategie komunikacji.
 • Jak promować Fan Page? (działania płatne i bezkosztowe).
 • Jak wykorzystywać aplikacje na Facebook.com w działaniach komunikacyjnych?
 • Konkursy na Facebook.com.
 • Statystyki Fan Page.

13. Sytuacje kryzysowe w Social Media.

 • Opracowywanie metod, dzięki którym można przeciwdziałać w sytuacjach kryzysowych.
 • Sposoby reakcji w sytuacji zaistniałego kryzysu.
 • Źródła i dynamika kryzysu.
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej.

14. Zasady tworzenia tekstów w mediach społecznościowych.

 • Różnice pomiędzy odbiorem treści publikowanych w serwisach internetowych, a odbiorem treści publikowanych w ramach Social Media.
 • Ogólne zasady tworzenia tekstów w mediach społecznościowych.
 • Nowy język komunikacji z klientem, czyli jak pisać na Facebooku. Dobór odpowiednich treści, dobór odpowiedniego języka.

15. Dress code – elegancja w ubiorze – budowa wizerunku urzędnika.

 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji.
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków.
 • Fryzura, makijaż, biżuteria.
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety i mężczyzny.
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki.

16. Idealna prezentacja i wystąpienie przed audytorium.

 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji.
 • Rola osoby mówiącej, jej przekonania i umiejętności.
 • Psychologiczny efekt początku i końca.
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji.
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy.
 • Strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt.
 • Świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne.
 • Kontakt z publicznością.

17. Świadome budowanie wiarygodnego wizerunku osobistego.

 • Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta.
 • Profesjonalne opracowanie koncepcji wizerunku.
 • Badanie i analiza wizerunku.
 • Psychologiczne teorie postrzegania ludzi.
 • Znaczenie wyglądu zewnętrznego.
 • Naturalny przywódca.
 • Umiejętność powitania.
 • Jak pracować nad charyzmą?

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w 2 dniach warsztatu (w sumie 6 godzin zegarowych), materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Zobacz jakie to proste: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/video/jak-dolaczyc-2/


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  PR w administracji – budowanie wizerunku urzędu, promocja regionu, miasta, gminy z elementami mediów społecznościowych, autoprezentacji – szkolenie online

  Czas trwania: 2 dni (w sumie 12 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed