Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Prawo autorskie w administracji publicznej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Wprowadzenie do szkolenia

Cel

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników/uczestniczek, inicjacja procesu grupowego.

Zagadnienia

Powitanie, przedstawienie się trenera i uczestników, przedstawienie celów warsztatu, metod pracy i programu, ustalenie z grupą zasad współpracy, informacje techniczne, poznanie potrzeb.

2. Wprowadzenie do prawa autorskiego i jego umiejscowienie w systemie prawa

Cel

Wyjaśnienie uczestnikom relacji prawa autorskiego do innych dziedzin prawa oraz wskazanie źródeł prawnych.

Zagadnienia
 • Krótka historia prawa autorskiego i jego korzenie.
 • Międzynarodowe i krajowe źródła prawa autorskiego.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (budowa, rato legis i stosowanie ustawy).
 • Umiejscowienie prawa autorskiego w polskim systemie prawnym (prawo autorskie, a prawo cywilne / prawo autorskie, a własność przemysłowa / prawo autorskie, a własność intelektualna).

3. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego

Cel

Wyjaśnienie uczestnikom relacji prawa autorskiego do innych dziedzin prawa oraz wskazanie źródeł prawnych.

Zagadnienia
 • Definicja twórcy i jego pozycja prawna.
 • Charakterystyka utworu w rozumieniu prawa autorskiego (definicja i omówienie przesłanek oraz wyłączenia).

4. Rodzaje utworów w prawie autorskim

Cel

Scharakteryzowanie utworów prawa autorskiego oraz wskazanie różnic pomiędzy nimi.

Zagadnienia
 • Współautorstwo i utwór współautorski.
 • Utwory połączone.
 • Utwory zbiorowe.
 • Utwór zależny, a utwór inspirowany.

5. Treść praw autorskich oraz instytucja dozwolonego użytku

Cel

Przybliżenie problematyki dotyczącej majątkowych oraz osobistych praw autorskich, a także sposobów dozwolonego korzystania z cudzej twórczości.

Zagadnienia
 • Majątkowe prawa autorskie (zakres i charakterystyka oraz czas ich trwania).
 • Osobiste prawa autorskie (zakres i charakterystyka oraz czas ich trwania).
 • Instytucja dozwolonego użytku (dozwolony użytek prywatny oraz jego przesłanki, dozwolony użytek publiczny ze szczególnym uwzględnieniem prawa cytatu).

6. Ochrona praw autorskich

Cel

Omówienie sposobów ochrony praw autorskich w przypadku naruszenia ich przez osoby trzecie.

Zagadnienia
 • Cywilna ochrona majątkowych praw autorskich.
 • Cywilna ochrona osobistych praw autorskich.
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich.

7. Zakończenie dnia szkoleniowego

Cel

Podsumowanie przedstawionych zagadnień, wyjaśnienie wątpliwości i pytań, ocena realizacji potrzeb uczestników/czek.

Jarosław Greser

Jarosław Greser – doktor nauk prawnych, certyfikowany trener, praktyk prawa. Specjalizacja: Prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku, prawo internetowe, komercjalizacja wiedzy, prawo konsumenckie oraz problemy prawne start-up’ów. Partner w Kancelarii Ochrony Wiedzy i Wizerunku. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną i wdrażaniem innowacji oraz prawnych regulacji internetu rzeczy.

Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony wizerunku firm, w szczególności zwalczania negatywnych kampanii w Internecie. Trener specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Prawo autorskie w administracji publicznej

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed