Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Etyka, uczciwość i przeciwdziałanie korupcji w pracy urzędnika

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Korupcja wprowadzenie.

 • Definicja, istota oraz rodzaje korupcji.
 • Wymiary korupcji.
 • Czynniki sprzyjające korupcji.
 • Sygnały ostrzegawcze związane z korupcją.

2. Korupcja i sfera publiczna.

 • Sfera prywatna i publiczna.
 • Korupcja w sferze publicznej.
 • Konflikt interesów.

3. Konsekwencje korupcji.

 • Typy korupcji i ich konsekwencje.
 • Studia przypadków.

4. Uwarunkowania korupcji.

 • Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.
 • Odpowiedzialność sprawców korupcji.
 • Zapobieganie korupcji.
 • Zwalczanie korupcji.

5. Wprowadzenie do etyki.

 • Uporządkowanie terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia i zależności.
 • Etyka urzędnicza i moralność urzędnika.
 • Wartości, normy i oceny etyczne.

6. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce:

 • Zasady etyki korpusu służby cywilnej Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości podpisane przez Szefa Służby Cywilnej – 18.12.2017.
 • Podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej).
 • Etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.
 • Prawne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
 • Zasada godnego zachowania.
 • Zasada służby publicznej.
 • Zasada lojalności.
 • Zasada neutralności politycznej.
 • Zasada bezstronności.
 • Zasada rzetelności.
 • Zasada bezinteresowności (dodatkowe zatrudnienie, zajęcia zarobkowe, zajęcia niezarobkowe).
 • Zasada profesjonalizmu.
 • Konflikt interesów, w tym: w zamówieniach publicznych, przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych (np. w trybie KPA).
 • Prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem.
 • Nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • Aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych.
 • Informacja publiczna i prawnie chroniona.
 • Dylematy etyczne – studia przypadków.
 • Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
  • praworządność,
  • niedyskryminowanie,
  • niezależność,
  • obiektywizm,
  • zakaz nadużywania uprawnień,
  • uczciwość,
  • uprzejmość,
  • ochrona danych osobowych,
  • jawność działania administracji publicznej,
  • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • zakaz zatrudniania krewnych,
  • obowiązek składania oświadczenia majątkowego,
  • antykorupcyjne ograniczenia.

7. Dylematy etyczne i właściwie zachowania pracowników w tym konflikt interesu.

 • Dylematy lojalności.
 • Lobbing.

8. Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką pracy urzędnika.

 • Prawo, tradycja, religia jako fundamenty etyki. Problem etyki niezależnej.
 • Światopogląd urzędnika. Służebność zawodu urzędnika.
 • Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką.

9. Nieetyczne zachowania w służbie publicznej a odpowiedzialność prawna pracowników administracji publicznej.

 • Nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • Korupcja.
 • Naruszenia prawa.
 • Nepotyzm, kumoterstwo.
 • Patologiczna partyjność.
 • Schemat postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji.
 • Konsekwencje postępowania nieetycznego dla instytucji oraz dla urzędnika.
 • Informacja publiczna i prawnie chroniona.

10. Diagnoza i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych etycznie.

 • Sygnalizowanie o nieprawidłowościach – etyczne aspekty sygnalizowania, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i wątpliwych.

11. Techniki i metody budowania etycznej kultury organizacyjnej.

 • Jakość pracy, a etyka.
 • Prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem.
 • Aktywność w internecie i w sieciach społecznościowych.
 • Etyczna postawa urzędników wobec klientów i współpracowników,
 • Podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników – jak ich unikać.
 • Rola kontroli i metod systemowych w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji – mocne strony i ograniczenia.
 • Złota zasada. 

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Etyka, uczciwość i przeciwdziałanie korupcji w pracy urzędnika

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed