Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w sektorze publicznym

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia: uczestnicy na szkoleniu zdobędą wiedzę z zakresu znajomości narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.
  1. Czym jest mobbing i dyskryminacja?
   • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji.
   • Istota, pojęcie i zakres mobbingu.
   • Skala i rozmiar mobbingu.
   • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych.
   • 45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana.
  2. Przyczyny mobbingu i dyskryminacji.
   • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
    • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary.
    • Stres.
    • Konflikt.
    • Przyczyny po stronie mobbera.
   • Przyczyny społeczno – kulturowe.
    • Stereotypy.
    • Uprzedzenia społeczne.
  3. Psychologia mobbingu – ofiara i sprawca mobbingu.
   • Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
   • Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
   • Fałszywe ofiary mobbingu.
   • Zespół kozła ofiarnego.
  4. Taktyki mobbingu.
   • Poniżanie.
   • Upokarzanie.
   • Zastraszanie.
   • Zaniżanie kompetencji.
   • Utrudnianie wykonywania pracy.
   • Izolacja.
  5. Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy.
   • Asertywność.
   • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych.
   • Wymaganie realizacji obowiązków urzędniczych a mobbing.
   • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu.
   • Szkolenia pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa.
   • Wprowadzanie regulacji prawnych dotyczących mobbingu.
   • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa.
   • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w organizacji.
  6. Jak ustrzec się mobbingu – feedback jako konstruktywna informacja zwrotna.
   • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator.
   • Feedback wzmacniający– jednominutowe interakcje.
   • Feedback korygujący – model STAR – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna.
   • Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT.
   • Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści.
   • Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony.
   • Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.
  7. Asertywna informacja zwrotna.
   • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ).
   • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie.
   • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania.
   • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt.
   • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.
   • SPINKA.
   • Model Z.
   • SBI.
   • Coachingowa informacja zwrotna.
  8. Błędy w informacji zwrotnej – ja się ich ustrzec?
   • Mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny.
   • Rola pytań stosowanych w rozmowie.
   • Najczęstsze błędy w procesie oceniania.
  • Wykład interaktywny.
  • Dyskusja moderowana.
  • Warsztat.
  • Praca indywidualna.
  • Odgrywanie ról.
  • Testy autodiagnostyczne.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława, Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w sektorze publicznym

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed