Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Czym jest mobbing?

2. Charakterystyka zachowań mobbingowych.

 • 45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.
 • Warunki sprzyjające zachowaniom mobbingowych
 • Konflikt jako źródło mobbingu.
 • Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.

3. Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.

 • Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
 • Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
 • Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.

4. Działania praktyczne zapobiegające zjawisku.

 • Z zakresu codziennego zarządzania.
 • Komunikacja w zespole.
 • Zasady dotyczące kultury pracy.

5. Reagowanie na mobbing.

 • Z punktu widzenia przełożonego.
 • Z punktu widzenia obserwatora.
 • Z punktu widzenia ofiary.
 • Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.

6. Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące mobbingu.

 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 • Możliwe roszczenia i odszkodowania dla ofiar mobbingu.
 • Przypadki wyjęcia odpowiedzialności po stronie pracodawcy.

7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.

8. Procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie.

9. Komisje antymobbingowe – zasady działania.

Karolina Krzyżaniak

Certyfikowany trener biznesu oraz trener kompetencji społecznych. Łącząc 8-letni doświadczenie kierownicze z kompetencjami trenerskimi od pięciu lat prowadzi procesy szkoleniowe głównie dla instytucji publicznych. Przeprowadziła ponad 650 godzin szkoleniowych z tematyki związanej z przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji oraz molestowaniu dla pracowników urzędów miast i gmin, a także pracowników wymiaru sprawiedliwości. Udziela się jako ekspert ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych procedur antymobbingowych wspomagając klientów we wdrażaniu regulacji zgodnych z przepisami prawa oraz zintegrowanych z wewnętrznymi procedurami organizacji. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z obszaru psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Polish Society for Traning and Development.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed