Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem – SZKOLENIE ONLINE dla instytucji publicznych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
1. Wypalenie zawodowe.

 • Zjawisko wypalenia zawodowego.
 • Czym jest, a czym nie jest wypalenie zawodowe.
 • Sygnały ostrzegawcze zanim pojawi się wypalenie zawodowe.
 • Przyczyny i etapy wypalenia.
 • Symptomy wypalenia zawodowego.
 • Proces wypalania zawodowego.
 • Reakcje osób na wypalenie zawodowe.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.
 • Warunki osiągania satysfakcji z pracy.

2. Wypalenie zawodowe w pracy.

 • Wypalenie zawodowe osób wspierających.
 • Wpływ wypalenia zawodowego na jakość pracy.
 • Jak rozpoznać wypalenie zawodowe u siebie lub współpracowników.
 • Trzy składniki wypalenia:
  • emocjonalne wyczerpanie i obniżenie samooceny,
  • depersonalizacja,
  • poczucie braku kompetencji oraz spadku osiągnięć i produktywności w pracy.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Zapobieganie nawrotom.

3. Mechanizm powstawania stresu.

 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja.
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy.

4. Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?

 • Reakcje fizyczne.
 • Reakcje psychologiczne.
 • Zmiany w zachowaniu.
 • Stres w służbie związany z zagrożeniami.

5. Typowe reakcje na stres i wypalenie zawodowe, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu.
 • Strategia poznawcza.
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe.
 • Współdziałanie z innymi.

6. Metody radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

 • Umiejętność stawiania celów i ich realizacja.
 • Właściwe zarządzanie czasem.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • Techniki rozluźniające i ćwiczenia fizyczne.
 • Praca z oddechem.
 • Relaks.
 • Automasaż.

7. Zarządzanie czasem a stres.

 • Źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu.
 • Przyczyny chronicznego stresu.
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała).
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
 • Fazy stresu – Atak – Ucieczka.
 • Następstwa chronicznego stresu.
  • Metody z obszaru zarządzania czasem redukujące poziom stresu:
  • utrzymywanie dyscypliny w zarządzaniu czasem,
  • przyczyny zwlekania,
  • technika pozytywnego nastawienie.

8. Zarządzanie sobą w czasie w praktyce.

 • Techniki ustalania priorytetów.
 • Formułowanie i definiowanie celów.
 • Zasady delegowania zadań:
  • ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności,
  • rejestr czasu,
  • analiza zadań według zasady Eisenhowera,
  • zasada Pareto – praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści.
 • Planowanie:
  • krzywa wydajności i koncentracji – kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę?
  • zasady i techniki planowania,
  • Planowanie metodą ALPEN,
  • czas faktyczny i prognoza – porównania perspektywiczne,
  • metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć,
  • pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery).
 • Kontrola:
  • kontrola przebiegu pracy,
  • kontrola osiągniętych celów,
  • przegląd i ocena dnia (samokontrola).

9. Psychologia zmiany, szansa czy dramat – nasze nastawienie do zmiany.

 • Zmiana czyli…
 • Celowość zmian – kiedy zmiany mają sen.
 • Problemy potrzebą i motorem zmian.
 • Rodzaje zmian.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmiany.
 • Rodzaje oporu wobec zmian.
 • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany.
 • Działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami.

10. Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, emocjami i stresem.

 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem.
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.).
 • Tłumienie a transformowanie emocji.
 • Identyfikowanie własnego wzorca.
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna.
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
  • rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia,
  • szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji,
  • wyrażanie emocji pozytywnych,
  • psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem,
  • autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń,
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia.
 • Techniki relaksacyjne – „Relaksacja przez oddychanie” / „Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / „Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne.
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu.

11. Świadoma komunikacja sposobem na zdrowe relacje.

 • Czym jest świadoma komunikacja? Moje emocje a emocje innych ludzi.
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi.
 • Oczekiwania a emocje.
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia.
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji.

12. Asertywność a wypalenie zawodowe i stres.

 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących?
  • obszary trudności w odmawianiu,
  • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie.
 • Asertywne wyrażanie próśb:
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu.
  • kiedy warto wypowiadać krytykę?
  • problemy z przyjmowaniem krytyki,
  • co robić z nie konstruktywną krytyką,
  • oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii, jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY,
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem – szkolenie online dla instytucji publicznych

  Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy (8 godzin szkoleniowych = 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed