Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Przywództwo, delegowanie zadań, zarządzanie zespołem, budowanie wizerunku lidera – warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej w administracji publicznej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze oraz ich zastępcy.
 • Naczelnicy i kierownicy wydziałów.
 • Kadra wyższych szczebli zarządzania, posiadająca doświadczenie w kierowaniu zespołem.
1. Przywództwo i dobre praktyki w zarządzaniu.
 • Zadania i obowiązki szefa.
 • Realizm i odwaga.
 • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany.
 • Siła zaangażowania.
 • Identyfikacja zadań lidera w organizacji.
 • Zasady skutecznego komunikowania się przywódcy.
 • Style kierowania (autodiagnoza, dopasowanie do typów pracowników).
 • Jak skutecznie budować autorytet w zespole?
2. Budowanie zespołu.
 • Grupa czy zespół?
 • Role zespołowe.
 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu.
 • Zespołowe podejmowanie decyzji.
 • Cykle pracy zespołowej (inicjatywa, tworzenie alternatywnych rozwiązań, koordynacja, realizacja).
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu.
3. Lider, przywóda, menedżer.
 • Realizm i odwaga.
 • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany.
 • Siła zaangażowania.
 • Strategia czy działanie.
 • Siła lenistwa.
 • Czym jest władza?
 • Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera.
 • Role i modele przywódcze.
 • Style kierowania.
 • Tajemnice i sztuka motywowania.
 • Style kierowania wg. Tannenbauma i Schmidta.
 • Style zarządzania wg Blake’a i Moutona.
 • Przywództwo sytuacyjne – Paul Hersey i Ken Blanchard.
4. Czy liderem można się stać czy trzeba się urodzić?
 • Kompetencje lidera.
 • Samoświadomość.
 • Zarządzanie sobą.
 • Świadomość społeczna.
 • Zarządzanie relacjami.
5. Najważniejsze cechy liderów.
 • Wizje, wartości, misja.
 • Samoocena.
 • Realizm.
 • Odwaga.
 • Odpowiedzialność.
 • Zaufanie do innych.
 • Zaangażowanie.
6. Nowoczesne formy zarządzania zespołem.
 • Koncepcja stylów zarządzania.
 • Zarządzanie przez cele.
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu.
 • Delegowanie i rozliczanie zadań.
 • Organizacja pracy zespołowej: Jak zarządzać priorytetami? Jak umiejętnie i efektywnie rozdzielać zadania w zespole?
 • Zadania zespołowe – cykl życia ról zespołowych czyli jak zarządzać gwiazdami.
 • Rozwój zespołu.
 • Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów.
 • Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu.
7. Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zapobieganie zarzutom mobbingu i dyskyminacji.
 • Zachowania w sytuacjach trudnych.
 • Komunikowanie trudnych decyzji.
 • Zwalnianie pracowników tak, żeby odchodzili z godnością.
 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów.
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole.
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych.
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach.
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu.
 • Dyskryminacja i mobbing współczesne wyzwania a aspekty prawne
 • Jak przekazywać opinie i decyzje nie narażając się na zarzut mobbingu i dyskryminacji.
 • Jak reagować na zarzuty mobbingu i dyskryminacji.
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją.
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna).
 • Kontrolowanie uczuć i emocji.
8. Umiejętność odpowiedniego delegowania obowiązków w zespole.
 • Uczenie podwładnych odpowiedzialności.
 • Jak pomagać nie wyręczając?
 • Delegowanie zadań pracownikom:
  • jak i kiedy delegować zadania?
  • przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
  • ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu,
  • elementy blokujące delegowanie zadań.
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań.
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników.
9. Komunikacja – istota feedbacku dla urzędu w kontekście realizacji celów.
 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w urzędzie uczestników szkolenia.
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg. typologii Blancharda.
 • Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenie indywidualne.
 • Anatomia wypowiedzi – budowanie dobrej relacji i pozytywnych postaw, aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania.
 • Interakcje w procesie komunikacji – budowanie jasnych reguł komunikacji w urzędzie.
10. Stres i zachowania asertywne w zarządzaniu.
 • Chronienie interesów szefa.
 • „Zdarta płyta” co to jest i jak jej używać?
 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących:
  • obszary trudności w odmawianiu
  • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
 • Asertywne wyrażanie próśb:
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
  • kiedy warto wypowiadać krytykę?
  • problemy z przyjmowaniem krytyki,
  • co robić z nie konstruktywną krytyką?
  • oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych:
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii,
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY,
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją.
 • Asertywna informacja zwrotna:
  • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ),
  • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie,
  • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania,
  • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt,
  • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.
11. Przywództwo a osobowość.
 • Pracownicy urzędów i administracji jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego?
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Rola osobowości w motywowaniu.
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation)

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miejski w Iławie, Urząd Gminy Dębno, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku i w Koszalinie oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Sąd Okręgowy w Przemyślu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Sąd Rejonowy w Wołominie, Sąd Rejonowy w Pile, Sąd Rejonowy w Bełchatowie i wiele innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Przywództwo, delegowanie zadań, zarządzanie zespołem, budowanie wizerunku lidera – warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej w administracji publicznej

  Czas trwania: 3 dni
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

  Comments are closed