Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

RODO w instytucjach kultury

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Analiza wymagań RODO w zakresie przetwarzania danych.

 • Określenie celu prawnego przetwarzania danych.
 • Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości.
 • Inne zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Zakres zbieranych danych od uczestników wydarzeń, pracowników, współpracowników.
 • Możliwość przetwarzania danych wrażliwych.
 • Przetwarzanie danych małoletnich.

2. Problemy w stosowaniu RODO w instytucjach kultury.

 • Monitoring – możliwość i zakres stosowania.
 • Przekazywanie danych innym podmiotom.
 • Przetwarzanie danych osobowych instytucjom kontrolującym.
 • Dane osobowe w projektach dofinansowanych ze źródeł. zewnętrznych (dotacje, sponsoring).

3. Prawa osób, których dane dotyczą.

 • Zakres praw pracowników, współpracowników i uczestników wydarzeń.
 • Treść klauzuli informacyjnej.
 • Zakres praw osób, których dane są przetwarzane.

4. Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych.

 • Analiza ryzyka w zakresie danych osobowych.
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA).
 • Pozostała dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa danych.

5. Zgody na przetwarzanie danych.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 • Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Ważność zgód na przetwarzanie danych osobowych po 25 maja 2018 r.
 • Co zamiast zgody? – inne podstawy prawne przetwarzania danych.
 • Zgody powiązane z przetwarzaniem danych osobowych – na przetwarzanie wizerunku informację handlową.
 • Pozyskiwanie zgody od małoletnich.

6. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Odpowiedzialność administracyjna.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i pracownicza.

Jarosław Greser

Doktor nauk prawnych, certyfikowany trener, praktyk prawa. Specjalizacja: Prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku, prawo internetowe, komercjalizacja wiedzy, prawo konsumenckie oraz problemy prawne start-up’ów. Partner w Kancelarii Ochrony Wiedzy i Wizerunku. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną i wdrażaniem innowacji oraz prawnych regulacji internetu rzeczy. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony wizerunku firm, w szczególności zwalczania negatywnych kampanii w Internecie. Trener specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  RODO w instytucjach kultury

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed