Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Rozmowy Oceniające i Oceny Pracownicze – Skuteczne Sposoby Motywowania Pracownika i Budowanie Autorytetu Przełożonego

Ocenianie pracowników, podsumowanie wyników pracy, zaangażowania i fachowości to jedno z podstawowych a jednocześnie najtrudniejszych zadań w pracy przełożonego, wymagające odpowiedzialności i doskonałego przygotowania.

Umiejętne ocenianie i prowadzenie rozmów oceniających, zarówno bieżąca informacja zwrotna, jak i okresowe oceny miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne, wymagają od przełożonych nabycia wysokich kompetencji, poznania praktycznych narzędzi oceny i wytyczenia transparentnych zasad, dostosowanych nie tylko do specyfiki instytucji, ale również wydziału czy zadań wykonywanych przez pracowników.

W efekcie rzetelnie przeprowadzonych ocen pracowniczych, instytucja zyskuje wiedzę o każdym pracowniku indywidualnie: o jego efektywności, o posiadanych kompetencjach, o mocnych stronach i obszarach wiedzy i umiejętności, które powinny być rozwijane. Wyłania się grono pracowników, które jest najbardziej zaangażowane i pracuje w największym stopniu na realizację celów instytucji, ale również ujawnia się grupa pracowników, która opóźnia realizację celów, jest dla reszty kosztowną inwestycją i obciążeniem.

Bywa, że najsłabszym elementem całego procesu oceniania jest sposób przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Źle przeprowadzona rozmowa może demotywować pracownika, obniżyć wiarygodność szefa a nawet doprowadzić do konfliktu w zespole.

Celem szkolenia jest przygotowanie przełożonych do efektywnego i samodzielnego prowadzenia ocen pracowniczych, wyjaśnienie zasad skutecznej oceny pracownika, wskazanie metod i technik oceny, pokazanie jak przy pomocy właściwego oceniania można zmotywować, docenić pracowników, rozwijać ich talent i potencjał.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania pracowników?
 • Jakich narzędzi używać podczas oceniania?
 • Jak efektywnie prowadzić trudne rozmowy oceniające?
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej?
 • Jakie błędy popełniane są przez przełożonych w trakcie dokonywania oceny pracowników i prowadzenia rozmów oceniających i jak je wyeliminować?
 • Jak tworzyć Systemy Okresowych Ocen Pracowniczych i skutecznie je wprowadzić?
 • Jak stworzyć arkusze oceniające?
 • Jak przeprowadzić prawidłowo rozmowy oceniające?
 • Jak przeprowadzać rozmowy okresowe z osobami o różnych typach osobowości?
1. ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE – ZŁO KONIECZNE CZY SKUTECZNE NARZĘDZIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW I BUDOWANIA AUTORYTETU SZEFA?

 • Dlaczego warto wprowadzić SOOP – system okresowej oceny pracowników i prowadzić rozmowy oceniające?
 • Czemu służą oceny pracownicze i rozmowy oceniające?
 • Komu i do czego potrzebne są wyniki ocen pracowniczych?
 • Jak wykorzystać efekty rozmowy oceniającej?
 • Jak prawidłowo dokonać oceny pracy i osiągnięć pracowników?

2. METODY, NARZĘDZIA, TECHNIKI OCENY PRACY.

 • Wywiady oceniające.
 • Porównanie parami.
 • Ranking.
 • Rejestracja wydarzeń krytycznych, notatki.
 • Ocena 360 stopni.

3. SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA PERSONELEM.

 • Czym jest system ocen pracowniczych?
 • System ocen pracowniczych jako narzędzie polityki personalnej.
 • Cechy dobrego systemu ocen pracowniczych.
 • Rola ocen miesięcznych i okresowych.
 • Planowanie karier oraz podnoszenie kompetencji pracowników.
 • Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem systemu ocen pracowniczych.
 • Czynniki kształtujące system ocen pracowniczych.

4. SPECYFIKA ROZMOWY OCENIAJĄCO-MOTYWUJĄCEJ.

 • Własne przygotowanie przez kierownika do rozmowy z pracownikiem.
 • Cele i funkcje rozmowy oceniającej.
 • Funkcja informacyjna i rozwojowa rozmowy oceniającej.
 • Struktura i scenariusze rozmowy oceniającej.
 • Narzędzia perswazji przydatne podczas rozmowy oceniającej.
 • Konstruktywne chwalenie i krytykowanie pracownika.
 • Jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi podczas rozmowy?
 • Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika.

5. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ.

 • Dokumentacja związana z procesem oceny.
 • Omówienie zasad wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika.
 • Nauka samodzielnego wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika.
 • Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
 • Procedura odwoławcza.

6. BŁĘDY W OCENIANIU – JAK SIĘ ICH USTRZEC?

 • Mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny.
 • Rola pytań stosowanych w rozmowie.
 • Najczęstsze błędy w procesie oceniania:
  • błąd świeżości,
  • błąd kontrastu,
  • efekt halo,
  • efekt czynników ekstremalnych,
  • błąd faworyzowania,
  • błąd zawyżonej oceny,
  • błąd twardej ręki,
  • efekt tendencji centralnej,
  • brak obiektywizmu,
  • generalizowanie,
  • koncentracja na negatywach.

7. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE OCENY I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA.

 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili.
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie.
 • Błędy w komunikowaniu się.
 • Piramida komunikacji.
 • Model komunikacji.
 • Słuchanie aktywne.
 • Bariery skutecznego słuchania.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania.
 • Feedback pozytywny, negatywny, neutralny i mieszany.
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej, rola pytań w rozmowie.
 • Skuteczne chwalenie i konstruktywna krytyka – techniki przekazywania pozytywnych i negatywnych informacji.

8. UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE.

 • Delegowanie zadań pracownikom:
  • jak i kiedy delegować zadania?
  • przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
  • ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu,
  • elementy blokujące delegowanie zadań.
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań.
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników.

9. ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH W ZARZĄDZANIU.

 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego.
 • Feedback pozytywny i negatywny.
 • Konstruktywne wyrażanie opinii.

10. KOMUNIKACJA ZARZĄDCZA A OSOBOWOŚĆ.

 • Pracownicy urzędów i administracji jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Rola osobowości w motywowaniu.
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny.Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketingi Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława, Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Sąd Okręgowy w Przemyślu, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Sąd Rejonowy w Wołominie, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Pile, Sąd Rejonowy w Suwałkach, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Apelacyjny w Lublinie, Sąd Rejonowy w Nysie, Sąd Rejonowy w Grójcu, Sąd Rejonowy w Bełchatowie i wiele innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Rozmowy Oceniające i Oceny Pracownicze – Skuteczne Sposoby Motywowania Pracownika i Budowanie Autorytetu Przełożonego

  Czas trwania: 2 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed