Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Ryzyko korupcji i konfliktu interesów, czyli jak nie złamać swojej kariery przez nieznajomość zasad – SZKOLENIE ONLINE

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia zostanie omówiona specyfika konkretnych kategorii zawodowych pracowników sektora publicznego (np. służba cywilna, pracownicy samorządowi, pracownicy urzędów państwowych, sądów, żołnierze zawodowi, funkcjonariusze służb mundurowych, służba zdrowia itp.) oraz zgłoszone pytania i problemy. (Pytania i problemy należy dołączyć do zgłoszenia na szkolenie).

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kierownicy i pracownicy jednostek sektora publicznego narażeni na podwyższone ryzyko zagrożeń etycznych, korupcji lub konfliktu interesów, pracownicy odpowiedzialni za kontrolę zarządczą, przeciwdziałanie korupcji, oficerowie compliance, doradcy ds. etyki, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, członkowie komisji dyscyplinarnych.
Lepsze zrozumienie zasad etycznych obowiązujących pracowników sektora publicznego i zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne. Umiejętność praktycznego zastosowania tych zasad w życiu zawodowym. Zwiększenie bezpieczeństwa prawnego w wymiarze indywidualnym.
 1. Skąd się biorą nadużycia? Dlaczego uczciwi ludzie postępują nieuczciwie?
 2. Przestępstwa korupcyjne, zasady odpowiedzialności karnej i pułapki prawa karnego w specyfice sektora publicznego.
 3. Zasady właściwego postępowania w sytuacji korupcyjnej zgodnie z wytycznymi CBA.
 4. Ćwiczenie – czy to przestępstwo?
 5. Etyka służby publicznej. Pomaga czy przeszkadza skutecznie rządzić?
 6. Podstawy prawne etyki pracowników sektora publicznego (zostaną uwzględnione przepisy dotyczące grup zawodowych, których przedstawiciele wezmą udział w szkoleniu)
 7. Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? Konflikt interesów jako zabójca zaufania i karier.
 8. Konflikt interesów i zasady wyłączenia pracowników w Prawie zamówień publicznych, Kodeksie postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
 9. Ćwiczenie – czy to konflikt interesów, czy należy się wyłączyć?
 10. Dodatkowe zatrudnienie i zarobkowanie. Kiedy można podejmować, kiedy należy odmawiać?
 11. Pozasłużbowa aktywność niezarobkowa. Lojalność. Neutralność polityczna. O jakich zasadach trzeba pamiętać?
 12. Ćwiczenie – czy taka aktywność jest dopuszczalna?
 13. Prezenty, świadczenia, przysługi. Gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja? Co można przyjąć, a kiedy należy odmówić?
 14. Ćwiczenie – przyjąć czy odmówić?
 15. Aktywność w internecie i sieciach społecznościowych. Jakich zasad się trzymać w świecie wirtualnym?
 16. Ćwiczenie – jakie wpisy są zgodne z zasadami etyki?
 17. Komunikacja i relacje z interesariuszami zewnętrznymi. Czego się wystrzegać? Jak zachować przejrzyste relacje?
 18. Podejście systemowe. Programy zgodności (compliance) i antykorupcyjne. Kontrola zarządcza. Wytyczne CBA.
 19. Podsumowanie.
Wykład z dyskusją oraz ćwiczenia.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wiodący szeregu publikacji z zakresu zapobiegania korupcji i przejrzystości życia publicznego, m.in.:

 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”.

Kierował zespołem, który opracował program i materiały szkoleniowe do kursu z etyki i kultury uczciwości w służbie cywilnej. Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wcześniej problematyką antykorupcyjną zajmował się jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz jako członek zarządu Transparency International Polska. Jest ekspertem NATO-wskiego programu Building Integrity in Defence. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Ryzyko korupcji i konfliktu interesów, czyli jak nie złamać swojej kariery przez nieznajomość zasad – szkolenie online

  Czas trwania: 1 dzień (6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed