Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Skargi, wnioski, procedury, decyzje administracyjne, uprawnienia pacjentów i obowiązki NFZ – Warszawa

 • SZKOLENIE OTWARTE
 1. Wprowadzenie do tematu.
  • Omówienie celów szkolenia oraz oczekiwań od uczestników.
  • Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z tematem, takich jak skarga, wniosek, procedura, decyzja administracyjna, uprawnienia pacjenta i obowiązki NFZ.
 2. Podstawowe zasady rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Omówienie podstawowych zasad postępowania w sprawach skarg i wniosków, takich jak terminy, formy, wymagania formalne, procedury odwoławcze.
  • Przedstawienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rozpatrywania skarg i wniosków.
 3. Praktyczne aspekty rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Omówienie praktycznych aspektów rozpatrywania skarg i wniosków, takich jak sposoby przyjmowania skarg i wniosków, ich analiza, klasyfikacja, przygotowanie decyzji, formy ich udostępnienia i sposób doręczenia.
  • Przedstawienie dobrych praktyk i procedur ułatwiających rozpatrywanie skarg i wniosków.
 4. Rozwiązywanie problemów w procesie rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Przedstawienie najczęstszych problemów i trudności w procesie rozpatrywania skarg i wniosków oraz sposobów ich rozwiązywania.
  • Omówienie praktycznych technik negocjacji i mediacji w przypadku trudnych skarg i wniosków.
 5. Postępowanie wyjaśniające.
  • Zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających.
  • Najczęstsze problemy podczas postępowań wyjaśniających.
 6. Podsumowanie i zakończenie.
  • Podsumowanie kluczowych punktów szkolenia oraz wniosków i rekomendacji dla uczestników.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników oraz zapewnienie ewentualnego wsparcia po zakończeniu szkolenia.

Mateusz Kępa

Prawnik. Ekspert w zakresie prawa medycznego. Trener biznesu.
W latach 2015 – 2020 pełniłem funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, pracując na co dzień z pacjentami chorymi psychicznie we wszystkich rodzajach placówek psychiatrycznych i odwykowych. W latach 2021 – 2023 pełniłem funkcję dyrektora ds. kontroli wewnętrznej w Cosmio s.c., gdzie zajmowałem się nadzorowaniem placówek rehabilitacyjnych na terenie województwa łódzkiego i śląskiego w obszarze compliance.
Od 2023 roku jestem doradcą ds. prawno medycznych w Ottobock Polska Sp. z o.o. Do moich obowiązków należy wsparcie pacjenta w uzyskaniu dofinansowania do zaopatrzenia w zaopatrzenie ortopedyczne, koordynacja i wdrażanie polityki compliance, analiza formalnoprawna dokumentów firmy oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jestem słuchaczem studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego oraz absolwentem Akademii Trenera Biznesu na Uniwersytecie Łódzkim. W 2022 roku przeprowadziłem we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta serię szkoleń dla 400 podmiotów leczniczych pt. „Standardy przestrzegania praw pacjenta. Procedury i dobre praktyki”.

Cena: 870 zł zw. VAT*/osoba

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wręczona uczestnikowi w ostatnim dniu szkolenia.

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom zlokalizowane jest
na 10 piętrze budynku biurowego przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, w samym centrum Warszawy.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Dworzec Centralny, Stacja SKM i WKD oraz Stacja Metra Centrum. Przy budynku znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe.
A: 109, 131, 160, 174, 227, 501, 504, 518, 519, 522, 525, 700
T: 7, 9, 10, 17, 22, 24, 33
Metro: Metro Centrum
SKM i WKD: Przystanek Warszawa Śródmieście
Pozostałe atuty lokalizacji to doskonałe połączenie z innymi częściami miasta, 5 minut spacerem
do Dworca Centralnego, 20 minut jazdy samochodem od Lotniska Chopina.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Skargi, wnioski, procedury, decyzje administracyjne, uprawnienia pacjentów i obowiązki NFZ

Czas trwania: 1 dzień
Harmonogram: 19 luty 2024 r., godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom
ul. T. Chałubińskiego 8, Warszawa

Comments are closed