Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Skargi, wnioski, procedury, decyzje administracyjne, uprawnienia pacjentów i obowiązki NFZ

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 1. Wprowadzenie do tematu.
  • Omówienie celów szkolenia oraz oczekiwań od uczestników.
  • Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z tematem, takich jak skarga, wniosek, procedura, decyzja administracyjna, uprawnienia pacjenta i obowiązki NFZ.
 2. Podstawowe zasady rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Omówienie podstawowych zasad postępowania w sprawach skarg i wniosków, takich jak terminy, formy, wymagania formalne, procedury odwoławcze.
  • Przedstawienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rozpatrywania skarg i wniosków.
 3. Praktyczne aspekty rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Omówienie praktycznych aspektów rozpatrywania skarg i wniosków, takich jak sposoby przyjmowania skarg i wniosków, ich analiza, klasyfikacja, przygotowanie decyzji, formy ich udostępnienia i sposób doręczenia.
  • Przedstawienie dobrych praktyk i procedur ułatwiających rozpatrywanie skarg i wniosków.
 4. Rozwiązywanie problemów w procesie rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Przedstawienie najczęstszych problemów i trudności w procesie rozpatrywania skarg i wniosków oraz sposobów ich rozwiązywania.
  • Omówienie praktycznych technik negocjacji i mediacji w przypadku trudnych skarg i wniosków.
 5. Postępowanie wyjaśniające.
  • Zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających.
  • Najczęstsze problemy podczas postępowań wyjaśniających.
 6. Podsumowanie i zakończenie.
  • Podsumowanie kluczowych punktów szkolenia oraz wniosków i rekomendacji dla uczestników.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników oraz zapewnienie ewentualnego wsparcia po zakończeniu szkolenia.

Mateusz Kępa

Prawnik. Ekspert w zakresie prawa medycznego. Trener biznesu.
W latach 2015 – 2020 pełniłem funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, pracując na co dzień z pacjentami chorymi psychicznie we wszystkich rodzajach placówek psychiatrycznych i odwykowych. W latach 2021 – 2023 pełniłem funkcję dyrektora ds. kontroli wewnętrznej w Cosmio s.c., gdzie zajmowałem się nadzorowaniem placówek rehabilitacyjnych na terenie województwa łódzkiego i śląskiego w obszarze compliance.
Od 2023 roku jestem doradcą ds. prawno medycznych w Ottobock Polska Sp. z o.o. Do moich obowiązków należy wsparcie pacjenta w uzyskaniu dofinansowania do zaopatrzenia w zaopatrzenie ortopedyczne, koordynacja i wdrażanie polityki compliance, analiza formalnoprawna dokumentów firmy oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jestem słuchaczem studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego oraz absolwentem Akademii Trenera Biznesu na Uniwersytecie Łódzkim. W 2022 roku przeprowadziłem we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta serię szkoleń dla 400 podmiotów leczniczych pt. „Standardy przestrzegania praw pacjenta. Procedury i dobre praktyki”.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Skargi, wnioski, procedury, decyzje administracyjne, uprawnienia pacjentów i obowiązki NFZ

  Czas trwania: 1 dzień
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed