Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Skuteczna komunikacja i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej – warsztaty dla administracji publicznej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze oraz ich zastępcy.
 • Naczelnicy i kierownicy wydziałów.
 • Kadra wyższych szczebli zarządzania, posiadająca doświadczenie w kierowaniu zespołem.
1. Istota inteligencji emocjonalnej.
 • Kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne.
 • Co to są emocje?
2. Empatia jako podstawa inteligencji emocjonalnej.
 • Test wg. Raja Persuada: ”sprawdź czy jesteś empatyczny”.
 • Empatia jako podstawa inteligencji emocjonalnej.
 • Psychologiczne aspekty konfliktów zawodowych.
 • Manipulacja i naciski w relacjach zawodowych.
 • Różnice pomiędzy inteligencją a inteligencją emocjonalną.
3. Trening umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji innych.
 • Umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Emocje pozytywne i negatywne.
 • Zdobycie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej.
 • Poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz podstawowych cech osobowości.
 • Lepsze zrozumienie siebie i innych.
 • Umiejętne panowanie nad własnymi emocjami.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Strategie i techniki wyrażania emocji, kierowania emocjami oraz ich kontroli.
 • Znaczenie i używanie inteligencji emocjonalnej w praktyce życia codziennego.
 • Strategie pracy wynikających z inteligencji emocjonalnej – jak stosować ją w sposób nieskomplikowany, efektywny i skuteczny.
 • Inteligencja emocjonalna a etykieta.
4. Komunikacja niewerbalna a inteligencja emocjonalna.
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści.
 • Postawy akceptujące, postawy negujące.
 • Postawy i gestykulacja jako niewerbalne sposoby przekazywania treści; nauka gestów wspierających.
5. Asertywność a budowa relacji.
 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacjach zawodowych.
 • Asertywność wobec autorytetów i przełożonych.
 • Asertywność wobec podwładnych.
 • Asertywność w sytuacjach trudnych i z trudnymi partnerami.
 • Jasne wyrażanie swoich opinie, nie powodując niepotrzebnych napięć w zespole.
 • Kontrolowanie swoich reakcje i dąży do uzyskania pełnych wyjaśnień.
 • Umiejętność zadawania pytania, aby usuwać zniekształcenia w komunikacji.
 • Tworzenie atmosfery otwartej komunikacji w zespole oraz w relacjach z przełożonym.
 • Rozumienie, z czego wynikają różnorodne preferencje ludzi w zespole.
 • Umiejętność asertywnego działania.
 • Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu.
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).
 • Przedstawianie precyzyjnie i przejrzyście własnego punktu widzenia.
 • Umiejętne stosowanie argumentacji racjonalnej i emocjonalnej.
 • Świadomość roli dobrych relacji ze współpracownikami oraz komunikacja temu sprzyjająca, budowanie zaufania.
6. Umiejętność odpowiedniego delegowania obowiązków w zespole.
 • Delegowanie zadań pracownikom.
  • Jak i kiedy delegować zadania?
  • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych.
  • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu.
  • Elementy blokujące delegowanie zadań.
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań.
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników.
7. Istota zachowań asertywnych w zarządzaniu.
 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego.
 • Feedback pozytywny i negatywny.
 • Konstruktywne wyrażanie opinii.
8. Delikatne sytuacje czyli zachowania asertywne w zarządzaniu.
 • Umiejętność odnalezienia się pomiędzy własnym zwierzchnikiem a zespołem.
 • Menedżer „starej daty”.
 • Menedżer osób z większym doświadczeniem.
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących.
  • Obszary trudności w odmawianiu.
  • Jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie.
 • Asertywne wyrażanie próśb.
  • Dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • Jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
  • Kiedy warto wypowiadać krytykę.
  • Problemy z przyjmowaniem krytyki.
  • Co robić z nie konstruktywną krytyką.
  • Oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych.
  • Jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • Typowe błędy w wyrażaniu opinii.
  • Jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • Komunikaty JA i komunikaty TY.
  • Metody ustanawiania konstruktywnych relacji.
  • Hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji.
  • Asertywna obrona przed gniewem i agresją.
9. Komunikacja – feedback jako konstruktywna informacja zwrotna.
 • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator.
 • Feedback wzmacniający – jednominutowe interakcje.
 • Feedback korygujący – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna.
 • Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT.
 • Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści.
 • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ).
 • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie.
 • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania.
 • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt.
 • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.
 • SPINKA.
 • Model Z.
 • SBI.
 • Coachingowa informacja Zwrotna.
10. Techniki zarządzania sytuacjami konfliktowymi.
 • Strategia podejścia do konfliktów.
  • Rywalizacja.
  • Dostosowanie, uleganie.
  • Unikanie.
  • Kompromis.
  • Współpraca.
  • Diagnoza naturalnego stylu podejścia do konfliktów.
 • Etapy rozwiązywania konfliktów.
  • Wyrażamy gotowość rozwiązywania konfliktu.
  • Określamy istotę problemu.
  • Poszukujemy możliwych rozwiązań.
  • Oceniamy wyniki podkreślając pozytywne strony.
 • Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
  • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów.
  • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole.
  • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych
  • Postawy wobec sytuacji konfliktowych.
  • Efektywne zachowania lidera w konfliktach.
  • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu.
  • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją.
  • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna).
  • Kontrolowanie uczuć i emocji.
 • Kiedy konflikt może być rozwojowy.
  • Problem ujrzał światło dzienne.
  • Katharsis – oczyszczenie z negatywnych emocji.
  • Diagnoza radzenia sobie zespołu w trudnej sytuacji.
  • Konflikt – generatorem pomysłów.
  • Uczenie się na błędach i dostrzeganie obszarów do rozwoju.
  • „Dobry konflikt” – współzawodnictwo.
  • Jak dostrzec swoje niedoskonałości i zmotywować się do zmiany.
  • Kiedy konflikt uświadamia potrzebę zmiany.
  • Kiedy konflikt sprzyja wprowadzeniu zmiany.
11. Wywieranie wpływu i komunikacja w kontakcie z osobami o różnych typach osobowości.
 • Metody perswazji.
 • Mechanizmy wpływania na ludzi.
 • Etyczne wywieranie wpływu, czyli komunikacja z osobami o różnych typach osobowości.
 • Obrona przed manipulacją.
 • Świadome posługiwanie się komunikacją niewerbalną ( kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała, ruch, głos).
 • Reguły przekonywania i triki perswazyjne.
 • Uzyskiwanie ustępstw i kompromisów.
 • Wywieranie wpływu w kontekście osiągania celów.
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych.
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation)

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miejski w Iławie, Urząd Gminy Dębno, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku i w Koszalinie oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Sąd Okręgowy w Przemyślu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Sąd Rejonowy w Wołominie, Sąd Rejonowy w Pile, Sąd Rejonowy w Bełchatowie i wiele innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Skuteczna komunikacja i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej – warsztaty dla administracji publicznej

  Czas trwania: 3 dni
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

  Comments are closed