Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Sygnaliści – od dyrektywy do dokumentacji – SZKOLENIE ONLINE

Do 17 grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego oraz duże firmy (zatrudniające powyżej 250 pracowników) powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937.

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają pracę nad projektem ustawy wdrażającej regulacje unijne. Jej zadaniem będzie doprecyzowanie części przepisów pozostawionych do uznania państw członkowskich. Jednak zasadnicze mechanizmy i obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych wynikają wprost z dyrektywy.

Proces legislacyjny jest opóźniony, w związku z tym na praktyczne wdrożenie przepisów pozostanie niewiele czasu. Dlatego warto przygotować się na to wcześniej i podjąć pierwsze działania nie czekając na uchwalenie ustawy przez parlament.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Podniesienie kompetencji w zakresie:

 • zaplanowania i wdrożenia mechanizmów sygnalizowania i ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937,
 • przygotowania dokumentacji wymaganej przez dyrektywę.
 • Pracownicy wyznaczeni do wdrożenia dyrektywy.
 • Kadra kierownicza i pracownicy odpowiedzialni za sprawy organizacyjne.
 • Dyrektorzy biur obsługujących kierownictwo jednostki / firmy.
 • Asystenci kierownictwa jednostki / firmy.
 • Sekretarze jednostek samorządu terytorialnego.
 • Koordynatorzy kontroli zarządczej.
 • Koordynatorzy systemów antykorupcyjnych.
 • Oficerowie compliance.
 • Doradcy ds. etyki.
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania.
 • Prawnicy zapewniający obsługę prawną jednostki / firmy.
 • Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy.
 • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa.
Wzory podstawowej dokumentacji i procedur niezbędnych dla wdrożenia przepisów dyrektywy.

Uwaga: w celu zapewnienia jakości wdrożenia, wzory nie są sprzedawane ani udostępniane osobom, które nie przeszły szkolenia w zakresie opracowania dokumentacji.

 1. Sygnaliści – tło historyczne.
 2. Przegląd przepisów dyrektywy 2019/1937, w tym:
  • zasady ochrony sygnalistów,
  • wymagania dla jednostek sektora publicznego i prywatnego w zakresie wdrożenia wewnętrznych kanałów sygnalizacyjnych i działań następczych.
 3. Przegląd dodatkowych i uszczegółowionych wymagań przewidzianych w projekcie polskiej ustawy wdrożeniowej (wg. tekstu aktualnego na dzień szkolenia)
 4. Trzy warianty praktycznego wdrożenia dyrektywy
  • minimalny,
  • optymalny,
  • maksymalnych korzyści.
 5. Praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy, z wykorzystaniem wytycznych CBA, projektu normy ISO 37002 oraz doświadczeń własnych trenera, w zakresie:
  • stworzenia kanałów sygnalizowania,
  • ochrony sygnalistów i osób, których dotyczy zgłoszenie,
  • procedury postępowań wyjaśniających.
 6. Od czego zależy skuteczność?
 7. Część warsztatowa – przeprowadzenie samooceny posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych w oparciu o kwestionariusz.
 8. Jak opracować niezbędną dokumentację, m.in. w zakresie:
  • powierzenia zadań,
  • kanałów sygnalizowania,
  • ochrony sygnalistów,
  • działań następczych, w tym postępowań wyjaśniających.
 9. Systemy IT do przyjmowania zgłoszeń i zarządzania działaniami następczymi.
 10. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja.
 11. Podsumowanie. Od czego zacząć?
Wykład z prezentacją przypadków, pytania do i od uczestników, dyskusja, warsztaty.

Maciej Wnuk

Ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania korupcji. Praktycznie wdrażał systemy sygnalizacyjne i ochrony sygnalistów jako część programów antykorupcyjnych.

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.:

 • „Skuteczna polityka prezentowa w Twojej firmie”
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”.

Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE.

Od kilku lat szkoli i pomaga wdrażać systemy sygnalizacyjne, antykorupcyjne i compliance w sektorze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Sygnaliści – od dyrektywy do dokumentacji – SZKOLENIE ONLINE

  Czas trwania: 1 dzień (w sumie 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed