Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Sygnaliści krok po kroku – od przepisów do dokumentacji – SZKOLENIE ONLINE

Wkrótce jednostki sektora publicznego oraz duże firmy (zatrudniające powyżej 250 pracowników) będą zobowiązane wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937. Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Proces legislacyjny jest opóźniony, w związku z tym na praktyczne wdrożenie przepisów pozostanie niewiele czasu. Dlatego warto przygotować się wcześniej i podjąć pierwsze działania nie czekając na uchwalenie ustawy przez parlament.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Podniesienie kompetencji w zakresie:

 • zaplanowania i wdrożenia mechanizmów sygnalizowania i ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937,
 • przygotowania dokumentacji wymaganej przez dyrektywę.
 • Pracownicy wyznaczeni do wdrożenia dyrektywy.
 • Kadra kierownicza i pracownicy odpowiedzialni za sprawy organizacyjne.
 • Dyrektorzy biur obsługujących kierownictwo jednostki / firmy.
 • Asystenci kierownictwa jednostki / firmy.
 • Sekretarze jednostek samorządu terytorialnego.
 • Koordynatorzy kontroli zarządczej.
 • Koordynatorzy systemów antykorupcyjnych.
 • Oficerowie compliance.
 • Doradcy ds. etyki.
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania.
 • Prawnicy zapewniający obsługę prawną jednostki / firmy.
 • Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy.
 • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa.
Wzory podstawowej dokumentacji i procedur niezbędnych dla wdrożenia przepisów dyrektywy.

Uwaga: w celu zapewnienia jakości wdrożenia, wzory nie są sprzedawane ani udostępniane osobom, które nie przeszły szkolenia w zakresie opracowania dokumentacji.

 1. Sygnaliści – tło historyczne.
 2. Przegląd kluczowych przepisów dyrektywy 2019/1937 oraz aktualnego projektu ustawy, m.in. w zakresie:
  • ochrony sygnalistów,
  • ustanowienia kanałów sygnalizowania w sektorze publicznym i prywatnym,
  • rejestru zgłoszeń,
  • procedury działań następczych,
  • planowanych sankcji.
 3. Cztery warianty praktycznego wdrożenia dyrektywy (z wykorzystaniem wytycznych CBA, normy ISO 37002 oraz doświadczeń własnych trenera):
  • minimalny,
  • racjonalny,
  • optymalny,
  • maksymalnych korzyści.
 4. Od czego zależy skuteczność?
 5. Część warsztatowa – przeprowadzenie samooceny posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych w oparciu o kwestionariusz.
 6. Procedura krok po kroku (z wykorzystaniem doświadczeń własnych trenera i wskazówek ISO 37002). Jak opracować regulamin zgłoszeń wewnętrznych, m.in. w zakresie:
  • powierzenia zadań,
  • kanałów sygnalizowania,
  • ochrony sygnalistów,
  • rejestrowania i rejestru zgłoszeń,
  • postępowań wyjaśniających.
 7. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja.
 8. Podsumowanie. Od czego zacząć?
Wykład z prezentacją przypadków, pytania do i od uczestników, dyskusja, warsztaty.

Maciej Wnuk

Ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania korupcji. Praktycznie wdrażał systemy sygnalizacyjne i ochrony sygnalistów jako część programów antykorupcyjnych.

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.:

 • „Skuteczna polityka prezentowa w Twojej firmie”
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”.

Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE.

Od kilku lat szkoli i pomaga wdrażać systemy sygnalizacyjne, antykorupcyjne i compliance w sektorze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Sygnaliści krok po kroku – od przepisów do dokumentacji – SZKOLENIE ONLINE

  Czas trwania: 1 dzień (w sumie 6 godzin zegarowych)
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed