Trening medialny – warsztaty z kamerą dla przedstawicieli administracji publicznej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje publiczne np. prezydent, burmistrz, starosta, wójt, sekretarz, radny, rzecznik prasowy oraz do urzędników administracji publicznej, którzy są odpowiedzialni za kontakty z mediami, dialog społeczny, promocję urzędu i budowanie wizerunku.
 • umiejętność publicznego prezentowania swoich w mediach,
 • skuteczne zmniejszanie tremy,
 • umiejętność odmiennego przygotowania i poprowadzenia wystąpień dla telewizji, radia, internetu itp.,
 • umiejętność udzielania wywiadów,
 • techniki współpracy z mediami drukowanymi,
 • umiejętność pisania skutecznych informacji prasowych,
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowych,
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi przez dziennikarzy,
 • zwiększanie umiejętności perswazyjnych,
 • umiejętność korzystania z technik przydatnych do kreowania wizerunku osoby podczas wystąpień publicznych,
 • komunikowanie się z dziennikarzami o różnych typach osobowości,
 • umiejętność świadomego zarządzania wizerunkiem w social media,
 • umiejętność świadomego zarządzania emocjami.
 • wykład interaktywny,
 • warsztaty z kamerą i nagrania głosowe,
 • praca indywidualna,
 • dyskusja moderowana,
 • testy autodiagnostyczne i testy osobowości.

1. Skuteczna komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja

 • Funkcje autoprezentacji
 • Kształtowanie werbalnych i pozawerbalnych aspektów komunikowania się
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne
 • Zerowe wystąpienie przed kamerą

2. Idealna prezentacja i wystąpienie przed audytorium

 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji
 • Rola osoby mówiącej, jej przekonania i umiejętności
 • Psychologiczny efekt początku i końca
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy
 • Strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
 • Świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne
 • Kontakt z publicznością

3. Świadome budowanie wiarygodnego wizerunku osobistego

 • Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta
 • Profesjonalne opracowanie koncepcji wizerunku
 • Badanie i analiza wizerunku
 • Psychologiczne teorie postrzegania ludzi
 • Znaczenie wyglądu zewnętrznego
 • Ubiór, kolorystyka, znaczenie ubioru
 • Naturalny przywódca
 • Umiejętność powitania
 • Jak pracować nad charyzmą

4. Współpraca z mediami w praktyce.

 • Media jako narzędzie do budowania wizerunku
 • Współpraca z mediami
 • Specyfika wystąpień telewizyjnych
 • Specyfika wystąpień radiowych
 • Specyfika współpracy z mediami drukowanymi
 • Jak budować dobre relacje z dziennikarzami
 • Internet – nowe możliwości public relations
 • Wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w kontaktach z mediami

5. Profesjonalne nagranie radiowe.

6. Zasady przygotowania prezentacji Power Point

 • Przygotowanie prezentacji
 • Układ prezentacji
 • Techniki prezentacyjne
 • Pomoce wizualne
 • Graficzna prezentacja danych, tworzenie materiałów prezentujących publiczne służby zatrudnienia
 • Przekazywanie informacji w formie prezentacji komputerowej
 • Wykonywanie dokumentów graficznych na podstawie pozyskanych informacji z analizy rynku pracy
 • Dobór dodatkowych akcesoriów podczas prezentacji

7. Jak przygotować efektywne wystąpienia publiczne

 • Wspomnienie efektu prezentacji – efekt początku i końca
 • Sztuka budowania pierwszego wrażenia
 • Postawa prezentera jako kluczowy element sukcesu:
  • mowa ciała, mimika, gesty
  • używanie wskaźników
  • zarządzanie czasem
  • dobranie stosownego ubioru do sytuacji
  • modulowanie głosu
 • Techniki wpływu społecznego podczas prezentacji
 • Budowanie pozytywnego wrażenia i wywieranie wpływu na widownię
 • Tworzenie relacji z odbiorcami
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy
 • Tajniki siły perswazji
 • Wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej
 • Sztuka perswazji, negocjacji, dobór argumentów – prowadzenie sporu i debaty publicznej

8. Sztuka profesjonalnej prezentacji

 • Zasady konstruowania i warunki skutecznej prezentacji
 • Rola mówcy, jego przekonania i umiejętności
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
 • Spójność tego, co mówimy z tym, jak mówimy
 • Umiejętność modyfikacji prezentacji tuż przed i w trakcie wystąpienia
 • Ewaluacja poprzez dyskusję w grupie

9. Redukcja stresu w wystąpieniach publicznych

 • Czym jest stres
 • Jak zapobiegać stresowi
 • Techniki redukcji stresu w wystąpieniach publicznych
 • Moja indywidualna paleta działań antystresowych

10. Praca z głosem świadomego mówcy

 • Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla lepszego poczucia własnej wartości i postrzegania przez innych
 • Praca nad głosem
 • Jak rozgrzewać głos
 • Ćwiczenia rozluźniające
 • Kształcenie techniki prawidłowego oddychania
 • Rozwój większej świadomości pracy z głosem
 • Indywidualne uwagi do dalszego świadomego rozwoju potencjału
 • Strategie zdobywania zaufania i pozyskiwania sympatii słuchaczy za pomocą brzmienia głosu
 • Dykcyonarz – warsztat z prawidłowej wymowy

11. Magia gestu, czyli mowa ciała

 • Etykieta, czyli jak zachować się stosownie do sytuacji
 • Wzmocnienie wypowiedzi
  • operowanie dłonią
  • mimika
  • postawy neutralne
 • Style gestykulacji prezentacyjnej
 • Indywidualny dobór postaw i typów gestów dla uczestników szkolenia
 • Ogólne zasady ubioru podczas wystąpień publicznych

12. Warsztaty – praca z kamerą

 • Wystąpienie przed kamerą
 • Ocena indywidualnych wystąpień wybranych uczestników szkolenia
 • Postawa i komunikacja niewerbalna
 • Tempo mówienia, natężenie głosu wykorzystywanie pauz
 • Kontakt wzrokowy z audytorium
 • Postawa ciała
 • Gestykulacja
 • Dynamika – ruch
 • Zwracanie się do słuchaczy
 • Pewność wypowiedzi
 • Indywidualny feedback

13. Dress code – elegancja w ubiorze – co i kiedy nosić podczas wystąpień publicznych

 • Ubiór a sztuka autoprezentacji
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju: businessdress, business casual, casual, dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?
 • Jak ubierać się by nas szanowano

14. Personal branding a portale społecznościowe.

 • Social media a kreowanie wizerunku.
 • Komunikacja w internecie wykłady i prezentacje
 • Przykłady serwisów społecznościowych – czym się różnią i dlaczego
 • Integracja marki własnej i instytucji
 • Jak mnie widzą czyli mój wizerunek w sieci

15. Komunikacja interpersonalna a osobowość

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych dziennikarzy i rozmówców
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań
 • Budowanie komunikatu medialnego do odbiorców o określonym typie osobowości

16. Profil skutecznego profesjonalisty – co doceniają media?

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Trening medialny – warsztaty z kamerą dla przedstawicieli administracji publicznej

Czas trwania: 4 dni
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed