Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Udostępnianie informacji publicznej w praktyce – realizacja „trudnych” wniosków – Warszawa

 • SZKOLENIE OTWARTE
 1. Pojęcie informacji publicznej ( informacja prosta a informacja przetworzona).
 2. Osoba pełniąca funkcję publiczną, funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, szczególna istotność dla interesu publicznego – praktyczne znaczenie pojęć ustawowych.
 3. Formy udostępniania informacji publicznej. Formy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Forma odmowy udzielenia informacji, która nie jest informacją publiczną / pismo czy decyzja.
 4. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji w praktyce (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową, postępowanie w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem , ponowny wniosek w tej samej sprawie od tego samego wnioskodawcy – tryby realizacji wniosków – schematy).
 5. Kategorie informacji podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.
 6. Koszty i terminy związane z udostępnianiem informacji – liczenie terminów.
 7. Definicja dokumentu urzędowego. Jakie informacje i dokumenty powinny być udostępniane na wniosek a jakie zamieszczane  w BIP. Udostępnianie dokumentów, które nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny , a znajdują się w aktach dotyczących „sprawy publicznej”.
 8. Procedura możliwości odmowy realizacji obszernych wniosków „paraliżujących” funkcjonowanie podmiotu zobowiązanego, gdy przygotowanie odpowiedzi  spowoduje  konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 9. „Prawo do ochrony własnego wizerunku” w kontekście udostępniania informacji publicznej      (wizerunek osoby pełniącej funkcje publiczną  a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 10. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a RODO – anonimizacja danych w udostępnianych dokumentach, obowiązek informacyjny administratora danych wobec wnioskującego o udostępnienie informacji publicznej. Czy w związku z anonimizacją danych w udostępnianym dokumencie konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej?
 11. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a prawo prasowe (wniosek dziennikarza, wniosek redakcji, dokumentowanie faktu występowania w imieniu redakcji, adresat decyzji o odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.
 12. Trudne sprawy z praktyki administracyjnej – przykłady rozstrzygnięć.
 13. Przykłady uzasadnienia decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na obszerność wniosku (informacja przetworzona , brak uzasadnienia szczególnego interesu publicznego).
 14. Udostępnianie informacji publicznej a Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwaga: orzecznictwo sądów administracyjnych omawiane jest na bieżąco przy każdym uwzględnionym w programie zagadnieniu.

Jacek Wajs

Samorządowiec-praktyk, trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych-szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education-Digital Literacy w Bergen ( Norwegia) – współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej. Współpracuje w zakresie szkoleń specjalistycznych z firmami szkoleniowym i organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat znajdują się Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pożytku Społecznego, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, PCPR, ZDP, Domy Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, Powiatowe Rady Rynku Pracy, Komisje Interdyscyplinarne oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Oddział Lubuski Narodowego Funduszu Zdrowia, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Okręgowe w Świdnicy i Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych. Rocznie przeprowadza 150-200 szkoleń na terenie całego kraju w wersjach stacjonarnych i on-line, otwartych oraz dedykowanych pracownikom konkretnych urzędów.

Cena promocyjna: 970 zł zw. VAT*/osoba – obowiązuje przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Cena standardowa: 1170 zł zw. VAT*/osoba

Ceny zawierają: szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wręczona uczestnikowi w ostatnim dniu szkolenia.

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Jak się zgłosić?

 • Wypełnij formularz zgłoszenia i oświadczenie zw. VAT (2 ostatnie strony niniejszej oferty). Pamiętaj o podpisie i pieczątkach. Zeskanuj i wyślij na anna@szkolimynajlepiej.pl
 • Dostaniesz e-mail zwrotny o wpisaniu na listę uczestników. Na 5 dni przed szkoleniem otrzymasz e-mail z potwierdzeniem szkolenia.
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom zlokalizowane jest
na 10 piętrze budynku biurowego przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, w samym centrum Warszawy.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Dworzec Centralny, Stacja SKM i WKD oraz Stacja Metra Centrum. Przy budynku znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe.
A: 109, 131, 160, 174, 227, 501, 504, 518, 519, 522, 525, 700
T: 7, 9, 10, 17, 22, 24, 33
Metro: Metro Centrum
SKM i WKD: Przystanek Warszawa Śródmieście
Pozostałe atuty lokalizacji to doskonałe połączenie z innymi częściami miasta, 5 minut spacerem
do Dworca Centralnego, 20 minut jazdy samochodem od Lotniska Chopina.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Udostępnianie informacji publicznej w praktyce – realizacja „trudnych” wniosków

Czas trwania: 1 dzień
Harmonogram: 1 lutego 2024 r., godz. 9.00-15.00
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom
ul. T. Chałubińskiego 8, Warszawa

Cena promocyjna: 970 zł zw. VAT*/osoba – obowiązuje przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Comments are closed