Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Udostępnianie informacji publicznej w praktyce – realizacja „trudnych” wniosków

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 1. Pojęcie informacji publicznej ( informacja prosta a informacja przetworzona).
 2. Osoba pełniąca funkcję publiczną , funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, szczególna istotność dla interesu publicznego- praktyczne znaczenie pojęć ustawowych.
 3. Formy udostępniania informacji publicznej. Formy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Forma odmowy udzielenia informacji , która nie jest informacją publiczną / pismo czy decyzja /.
 4. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji w praktyce (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową, postępowanie w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem, ponowny wniosek w tej samej sprawie od tego samego wnioskodawcy, postępowania, gdy żądana informacja znajduje się w BIP – tryby realizacji wniosków – schematy).
 5. Kategorie informacji podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.
 6. Koszty i terminy związane z udostępnianiem informacji – liczenie terminów.
 7. Konsekwencje odmowy udostępnienia informacji, która powinna być udostępniona.
 8. Definicja dokumentu urzędowego. Jakie informacje i dokumenty powinny być udostępniane na wniosek a jakie zamieszczane w BIP. Udostępnianie dokumentów, które nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny, a znajdują się w aktach dotyczących „sprawy publicznej”.
 9. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a RODO.
 10. Protokół pokontrolny jako informacja publiczna.
 11. Udostępnianie informacji w BIP. Anonimizacja danych w udostępnianych dokumentach, anonimizacja danych w protokołach pokontrolnych, (podpisy osób kontrolujących, kontrolowanych). Czy w związku z anonimizacją danych w udostępnianym dokumencie konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej ) – analiza orzecznictwa.
 12. Udostępnianie informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorcy – analiza orzecznictwa.
 13. Obowiązek informacyjny administratora danych wobec wnioskującego o udostępnienie informacji publicznej.
 14. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a prawo prasowe (wniosek dziennikarza, wniosek redakcji, dokumentowanie faktu występowania w imieniu redakcji, adresat decyzji o odmawiającej udostępnienia informacji publicznej).
 15. Trudne sprawy z praktyki administracyjnej: przykłady rozstrzygnięć.
 16. „Przetworzenie informacji” i „szczególna istotność dla interesu publicznego” w orzecznictwie.
 17. Przykłady uzasadnienia decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na obszerność wniosku (informacja przetworzona, brak uzasadnienia szczególnego interesu publicznego).

Uwaga: orzecznictwo sądów administracyjnych omawiane jest na bieżąco przy każdym uwzględnionym w programie zagadnieniu.

Jacek Wajs

Samorządowiec-praktyk, trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych-szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education-Digital Literacy w Bergen ( Norwegia) – współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej. Współpracuje w zakresie szkoleń specjalistycznych z firmami szkoleniowym i organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat znajdują się Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pożytku Społecznego, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, PCPR, ZDP, Domy Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, Powiatowe Rady Rynku Pracy, Komisje Interdyscyplinarne oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Oddział Lubuski Narodowego Funduszu Zdrowia, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Okręgowe w Świdnicy i Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych. Rocznie przeprowadza 150-200 szkoleń na terenie całego kraju w wersjach stacjonarnych i on-line, otwartych oraz dedykowanych pracownikom konkretnych urzędów.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Udostępnianie informacji publicznej w praktyce – realizacja „trudnych” wniosków

  Czas trwania: 1 dzień
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed