Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, kontrola.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 1. Zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności a „tradycyjne” zamówienia publiczne – podobieństwa, różnice, pułapki interpretacyjne.
 2. Beneficjent „prywatny” a Beneficjent „publiczny” różnice w obowiązkach.
 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków:
  • regulaminu konkursu i umowy o dofinansowanie,
  • pozycja i obowiązki wnioskodawcy i beneficjenta.
 4. Procedura wyboru Wykonawcy od A do Z:
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • wybór odpowiedniego trybu (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności),
  • zasada konkurencyjności,
  • publikacja zapytania ofertowego oraz wyników postępowania,
  • kryteria oceny ofert,
  • protokół wyboru wykonawcy,
  • kwestie łączenia (agregacji) zamówień.
 5. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą – dopuszczalność zmian, forma, ograniczenia.
 6. Problemy związane z kontrolą zamówień w ramach projektu i sposoby ich rozwiązywania.
Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, prowadzący kancelarię radcy prawnego (www.pw-kancelaria.pl). Właściciel Serwisu Zamówień Publicznych www.kio-odwolania.pl. Od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych, posiadający doświadczenie w pracy zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Były ekspert z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Obsługiwał w zakresie zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na terenie Chin. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będącym jednocześnie projektem naukowo – badawczym. Prowadził w charakterze eksperta zewnętrznego zajęcia z tematu „Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dla beneficjentów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, kontrola.

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed