Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, kontrola.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 1. Zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności a „tradycyjne” zamówienia publiczne – podobieństwa, różnice, pułapki interpretacyjne.
 2. Beneficjent „prywatny” a Beneficjent „publiczny” różnice w obowiązkach.
 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków:
  • regulaminu konkursu i umowy o dofinansowanie,
  • pozycja i obowiązki wnioskodawcy i beneficjenta.
 4. Procedura wyboru Wykonawcy od A do Z:
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • wybór odpowiedniego trybu (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności),
  • zasada konkurencyjności,
  • publikacja zapytania ofertowego oraz wyników postępowania,
  • kryteria oceny ofert,
  • protokół wyboru wykonawcy,
  • kwestie łączenia (agregacji) zamówień.
 5. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą – dopuszczalność zmian, forma, ograniczenia.
 6. Problemy związane z kontrolą zamówień w ramach projektu i sposoby ich rozwiązywania.
Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
  Rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, kontrola.

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed