Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Wdrażanie wewnętrznych systemów antykorupcyjnych opartych na standardzie ISO 37001 w sektorze publicznym i prywatnym

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Kadra kierownicza i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów gospodarczych odpowiedzialni za organizację i planowanie rozwoju organizacji oraz za wdrażanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.
 • Koordynatorzy kontroli zarządczej.
 • Oficerowie compliance.
 • Pełnomocnicy i auditorzy systemów zarządzania.
 • Doradcy ds. etyki.
 • Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni.
Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i pracowników sektora publicznego i prywatnego w zakresie wdrażania skutecznych, wewnętrznych rozwiązań antykorupcyjnych opartych na standardach międzynarodowych.
Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

 • zasad wdrażania wewnętrznych systemów antykorupcyjnych opartych na standardach międzynarodowych,
 • oceny już istniejących rozwiązań antykorupcyjnych w organizacji,
 • zaplanowania wdrożenia w jednostce systemu zgodnego z wymaganiami ISO 37001,
 • indywidualnych kompetencji w zakresie unikania ryzyk korupcyjnych i konfliktu interesów,
 • wdrażania rządowego programu przeciwdziałania korupcji oraz istotnych aspektów systemu kontroli zarządczej (sektor publiczny),
 • przygotowania na nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (sektor prywatny).
 1. Różne filozofie przeciwdziałania korupcji. Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem.
 2. Przestępstwa korupcyjne w sektorze publicznym i gospodarczym. Zasady odpowiedzialności.
 3. Jak ocenić poziom zagrożenia korupcją w organizacji?
 4. Normy zarządzania – zalety i ograniczenia.
 5. Norma ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Zakres i cele.
 6. Planowanie systemu. Kontekst organizacji. Analiza ryzyka korupcyjnego. Polityka antykorupcyjna. Umiejscowienie w systemie kontroli zarządczej i systemie compliance.
 7. Postawy kadry zarządzającej względem ryzyka korupcji. Przywództwo i zaangażowanie.
 8. Role i zadania w wewnętrznym systemie antykorupcyjnym. Koordynacja. Zasoby.
 9. Praca nad postawami: szkolenia i komunikacja.
 10. Konflikt interesów – czym jest i jak nim zarządzać?
 11. Prezenty, gościnność, świadczenia. Gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja? Polityka prezentowa.
 12. Procedura reakcji na incydenty korupcyjne.
 13. Procedura raportowania i wyjaśniania podejrzeń korupcji. Ochrona sygnalistów.
 14. Due dilligence – należyta staranność.
 15. Stanowiska szczególnie podatne na ryzyko korupcyjne.
 16. Środki nadzoru finansowego i niefinansowego. Kontrola wewnętrzna i audyt.
 17. Stosowanie innych ustawowych przepisów antykorupcyjnych.
 18. Ocena skuteczności systemu i doskonalenie.
 19. Certyfikacja: zalety, koszty, wyzwania.
 20. Warsztaty – samoocena zakresu wdrożenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostce.
Forma zajęć: wykład z dyskusją, ćwiczeniami i częścią warsztatową.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wiodący szeregu publikacji z zakresu zapobiegania korupcji i przejrzystości życia publicznego, m.in.:

 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”.

Kierował zespołem, który opracował program i materiały szkoleniowe do kursu z etyki i kultury uczciwości w służbie cywilnej. Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wcześniej problematyką antykorupcyjną zajmował się jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz jako członek zarządu Transparency International Polska. Jest ekspertem NATO-wskiego programu Building Integrity in Defence. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Wdrażanie wewnętrznych systemów antykorupcyjnych opartych na standardzie ISO 37001 w sektorze publicznym i prywatnym

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed