Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek badawczo – rozwojowych i szkół wyższych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
1. Nowy aparat pojęciowy czyli nowa zawartość słowniczka.
2. Zamówienia wyłączone i regulacje dotyczące ich udzielania.

a. Duże wyłączenie naukowo – badawcze.
b. Małe wyłączenie naukowo – badawcze.
c. Zamówienia do 130 000 zł (dawne 30 000 euro).

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja zamówienia publicznego i zakończenie jego realizacji jako proces regulowany nowym pzp.

a. Analizy przed przetargowe.
b. Kryteria oceny ofert.
c. Ewaluacja wykonanego zamówienia.
d. Pozycja wykonawcy i zamawiającego.
e. Ograniczenia w zakresie obciążania wykonawcy odpowiedzialnością za realizację zamówienia.

4. Nowe tryby udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

a. Ogólne zasady.
b. Co zamiast przetargu nieograniczonego?
c. Sposób składania ofert i różnice w stosunku do „dużych” postępowań.
d. Tryb podstawowy.
e. Inne dostępne tryby udzielania zamówień publicznych.
f. Wybór oferty najkorzystniejszej.

5. Odpowiedzialność osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

a. Nowy model oświadczeń i odpowiedzialności.
b. Kierownik zamawiającego.
c. Osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania i komisja przetargowa.

6. Jakie zmiany organizacyjne wymusza prawidłowe wdrożenie nowego Pzp?

a. Zmiany wynikające z nowych zasad udzielania zamówień.
b. Zmiany wynikające z nowych zasad realizacji zamówień.

Wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami związanymi z problemami dotyczącymi tworzenia planu zamówień publicznych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w 2 dniach warsztatu (w sumie 6 godzin zegarowych), materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek badawczo – rozwojowych i szkół wyższych

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed