Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Wydatki strukturalne, ich klasyfikacja, ewidencja i zasady sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb jednostkowego i skonsolidowanego z uwzględnieniem zmianszkolenie dla służb finansowo – księgowych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Pojęcie wydatków strukturalnych.

2. Podstawa prawna w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

3. Wydatki strukturalne w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

4. Wewnętrzne ustalenie zasad ewidencji wydatków strukturalnych (zakładowa polityka rachunkowości).

5. Dokumentacja księgowa oraz kwalifikowanie wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych.

6. Przykłady wydatków, które należy zaliczyć do wydatków strukturalnych.

7. Przykłady wydatków, które nie można zaliczać do wydatków strukturalnych.

8. Zasady ewidencji księgowej wydatków zaliczonych do wydatków strukturalnych.

9. Przykłady typów projektów według kodów klasyfikacji i obszarów tematycznych.

10. Omówienie zmian ( zmiana rozporządzenia MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

11. Zasady sporządzania sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego.

12. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym).

13. Zasady sporządzania sprawozdań zbiorczych i skonsolidowanych eliminacja przepływów wewnętrznych.

14. Z których jednostek wydatki przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych powinny być ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu sporządzonym przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego.

15. Na co zwrócić uwagę, aby nie popełniać błędów przy sporządzaniu i przesyłaniu sprawozdań.

16. Przykłady ewidencji wydatków strukturalnych i ujęcia ich w sprawozdaniu (dostosowane do potrzeb zainteresowanych jednostek).

17. Obowiązek i zasady dokonywania korekt sprawozdań z wydatków strukturalnych.

18. Odpowiedzi na ewentualne pytania.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Janina Napieralska

Ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji). Ukończyła również studium podyplomowe w zakresie finansów na SGHw Warszawie. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie rachunkowości budżetowej (46 lat pracy zawodowej, w tym 36 lat jako główny księgowy) w jednostkach sektora finansów publicznych. Była wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i audytu wewnętrznego na Politechnice Koszalińskiej. Jest autorką 2 edycji podręcznika „Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i budżetowych jednostek samorządu terytorialnego”, wydanych przez Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo. Współpracuje z Wydawnictwem „Gofin”, pisząc artykuły do Biuletynu Informacyjnego dla służb ekonomiczno- finansowych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Wydatki strukturalne, ich klasyfikacja, ewidencja i zasady sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb jednostkowego i skonsolidowanego z uwzględnieniem zmianszkolenie dla służb finansowo – księgowych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed