Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia bagatelne w nowym prawie zamówień publicznych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
1. Nowe prawo zamówień publicznych i zmiana koncepcji organizacji udzielania zamówień publicznych w jednostce.
2. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem bagatelnym?
3. Przepisy nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych mające zastosowanie do zamówień bagatelnych.
4. Szacowanie wartości zamówienia bagatelnego a ustawowe wymogi w zakresie szacowania wartości zamówień.
5. Zasady udzielania zamówień bagatelnych:

a. ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym,
b. pozyskiwanie wykonawców – ogłoszenie oraz zaproszenia do złożenia oferty,
c. opis przedmiotu zamówienia,
d. warunki umowy,
e. zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia bagatelnego.

6. Szczegółowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia bagatelnego zgodnie z przepisami nowego Pzp.
7. Organizacja procesu udzielenia zamówień bagatelnych w jednostce:

a. zasady wydatkowania środków publicznych – efektywność, oszczędność, terminowość,
b. problem organizacji procesu udzielania zamówień bagatelnych – zamówienia bagatelne a inne zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Pzp,
c. czy konieczne jest tworzenie regulaminu udzielania zamówień bagatelnych?
d. zasady tworzenia regulaminu udzielania małych zamówień,
e. jak dalece należy formalizować proces udzielania zamówień bagatelnych?
f. przykładowe postanowienia regulaminu udzielania zamówień bagatelnych i innych zamówień wyłączonych spod stosowania nowego Pzp,
g. procedura wyboru wykonawcy.

8. Dokumentowanie wyboru wykonawcy.
9. Czy można dokonywać zmian umów o dotyczących zamówień bagatelnych, czym różni się umowa w sprawie zamówienia publicznego udzielonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od umowy o wykonanie zamówienia bagatelnego?
10. Obowiązki sprawozdawcze.
Wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami związanymi z problemami dotyczącymi tworzenia planu zamówień publicznych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w 2 dniach warsztatu (w sumie 6 godzin zegarowych), materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia bagatelne w nowym prawie zamówień publicznych

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed