Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia publiczne odporne na zakłócenia, antykorupcja i sygnaliści – po zaostrzeniu kodeksu karnego

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Grupa docelowa: zamawiający (jednostki zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zaostrzenie przepisów karnych.
Od 1 października 2023 r. zaostrzono przepisy karne dotyczące przestępstw korupcyjnych.
Największe zmiany dotyczą tzw. zakłócenia zamówienia publicznego.
Odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego mogą ponosić zarówno pracownicy zamawiającego, jak i wykonawców.

Znowelizowany art. 305 kodeksu karnego objął wszystkie tryby udzielania zamówienia, nie tylko tryby przetargowe.
Karane jest działanie na szkodę interesu publicznego lub zamawiającego w postaci:

 • utrudniania lub udaremniania zamówienia,
 • bezprawnego wpływania na przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania,
 • zmowy przetargowej.

Za zakłócenie zamówienia publicznego grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli zakłócenie było związane z praktykami korupcyjnymi – grozi za nie nawet do 8 lat więzienia.
Zaostrzone zostały także przepisy karne związane z przekupstwem urzędniczym i płatną protekcją. Podwyższono najwyższy wymiar kary za przekupstwo do 20 lat pozbawienia wolności. Karalność płatnej protekcji objęła także spółki z udziałem skarbu państwa i samorządu.

Zajmujesz się zamówieniami publicznymi?

Odkryj sprawdzone metody i techniki, które pomogą Ci unikać pułapek korupcji, konfliktu interesów, zmowy przetargowej i innych form zakłócenia postępowania.
Zabezpiecz się przed ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Składasz oświadczenia o konflikcie interesów?

Pkt. 4 oświadczenia jest pułapką prawną. Nie dotyczy faktów, ale opinii. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Ponadto wykonywanie czynności w sytuacji konfliktu interesów może cię dodatkowo narazić na odpowiedzialność z tytułu znowelizowanego art. 305 kk.
Nauczysz się, na czym polega postrzegany konflikt interesów i jak złożyć oświadczenie, które nie zostanie zakwestionowane.

Wzmocnienie odporności zamawiającego. Kontrola zarządcza, antykorupcja i compliance.

Zamówienia publiczne nie funkcjonują w próżni. Na ich odporność wpływa stan kontroli zarządczej, rozwiązań antykorupcyjnych i compliance w o jednostce.
Poznaj systemowe metody wzmocnienia kontroli zarządczej oraz ograniczenia ryzyka korupcji i nadużyć, które może samodzielnie wdrożyć kierownik zamawiającego. Zadbaj o bezpieczeństwo prawne kierownika zamawiającego i swojej jednostki.

Sygnaliści i kanały zgłoszeniowe.

Przyspieszyły prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Dziedzina zamówień publicznych zostanie objęta obowiązkiem badania zgłoszeń. Sygnaliści uzyskają ochronę ustawową.
Poznaj nadchodzące obowiązki w zakresie tworzenia kanałów zgłoszeniowych i zasad ochrony sygnalistów.

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?

 • Praktyczne kompetencje: nauczysz się rozpoznawać i unikać zagrożeń korupcyjnych oraz konfliktu interesów w zamówieniach publicznych.
 • Bezpieczeństwo: dowiesz się, jak postępować w sytuacjach korupcyjnych i korupcjogennych oraz jak prawidłowo składać oświadczenia o konflikcie interesów.
 • Zrozumienie zmowy przetargowej: poznasz techniki rozpoznawania i reagowania na przejawy zmowy przetargowej.
 • Przejrzystość: zdobędziesz umiejętności przejrzystego przygotowania i prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy, aby chronić się przed podejrzeniami zakłócenia postępowania.
 • Jasne relacje: poznasz, jak wykonawcy powinni unikać zarzutów o zakłócenie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Podejście systemowe: dowiesz się, jak wzmocnić system kontroli zarządczej i procedury antykorupcyjne w jednostce z korzyścią dla dziedziny zamówień publicznych.
 • Planowanie: poznasz zasady tworzenia kanałów zgłoszeniowych i ochrony sygnalistów, aby przygotować sią na ich wdrożenie.

Dzień 1

 1. Wprowadzenie.
  • Dlaczego zamówienia publiczne narażone są na nadużycia?
  • Obowiązki zamawiającego w zakresie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 2. Zaostrzony kodeks karny. Przestępstwa powiązane z zamówieniami publicznymi po zmianach.
  • Korzyści należne i nienależne.
  • Korzyści majątkowe i osobiste.
  • Przekupstwo i płatna protekcja w sektorze publicznym.
  • Zakłócenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.
  • Poświadczenie nieprawdy.
  • Cztery formy popełnienia przestępstwa.
  • Możliwość uniknięcia lub złagodzenia kary.
  • Dowody wdzięczności od wykonawców.
  • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
 3. Prawidłowe zachowanie w sytuacjach korupcyjnych i korupcjogennych, zgodnie z wytycznymi CBA.
 4. Ćwiczenie – czy to przestępstwo?
 5. Zasady prawidłowej komunikacji i prawidłowych relacji na linii pracownicy zamawiającego – pracownicy wykonawców. Jak rozpoznawać sytuacje korupcjogenne  i ich unikać?
 6. Konflikt interesów w zamówieniach publicznych.
  • Trzy rodzaje konfliktu interesów: rzeczywisty, potencjalny i postrzegany.
  • Zasady unikania.
  • Źródła i skutki.
  • Jak złożyć rzetelne oświadczenie o konflikcie interesów pod rygorem odpowiedzialności karnej? Częste błędy.
  • Kim jest „inna osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania” zobowiązana do złożenia oświadczenia?
  • Zarządzanie konfliktem interesów na etapie przygotowania postępowania.
  • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
  • Prezenty, gościnność i przysługi jako czynnik konfliktu interesów.
  • Konflikt interesów po stronie wykonawcy – przesłanki wykluczenia.
 7. Ćwiczenie – konflikt interesów.
 8. Zmowa przetargowa:
  • Rodzaje.
  • Symptomy.
  • Zasady postępowania zamawiającego.
  • Jak ograniczać ryzyko – zasady postępowania wykonawcy.

Dzień 2

 1. Zamówienia odporne na zakłócenia. Zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy, symptomy nadużyć i właściwa reakcja na etapie:
  • przygotowania postępowania,
  • prowadzenia postępowania – przed otwarciem ofert,
  • prowadzenia postępowania – po otwarciu ofert,
  • realizacji umowy.
 2. Systemowe ograniczanie ryzyka na poziomie zamawiającego
  • kontrola zarządcza a systemy compliance i antykorupcyjne,
  • wytyczne CBA, normy ISO,
  • metody zarządzania postawami etycznymi,
  • przywództwo i zaangażowanie kierownictwa,
  • ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
  • prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?
  • użyteczne rozwiązania: kodeksy etyki, polityki prezentowe, zasady zachowania w sytuacji korupcyjnej.
 3. Sygnaliści i kanały zgłoszeniowe:
  • kim jest sygnalista?
  • przepisy unijnej dyrektywy i projektu ustawy w zakresie tworzenia kanałów zgłoszeniowych i ochrony sygnalistów,
  • zastosowanie w dziedzinie zamówień publicznych,
  • od czego zależy skuteczność?
  • 4 warianty wdrożenia.
 4. Podsumowanie. Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi.

Maciej Wnuk

Autor i współautor szeregu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, konfliktu interesów, ochrony sygnalistów i etyki, m.in.:

 • „Mała ochrona sygnalisty po 17 XII 2021. Poradnik dla sygnalistów, pracodawców i sądów”,
 • „Skuteczna polityka prezentowa w Twojej firmie”,
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych” (wyd. UZP),
 • „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych” (wyd. UZP),
 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”.

Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zajmował się także koordynacją kontroli zarządczej.
Był inicjatorem Panelu Antykorupcyjnego Partnerstwa Wschodniego. Przez 10 lat był ekspertem NATO-wskiego programu Building Integrity in Defence.
Wcześniej problematyką antykorupcyjną zajmował się także jako radny i kontroler w samorządzie oraz członek zarządu Transparency International Polska.

Od kilku lat szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne i compliance. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Kierował zespołem, który opracował program i materiały szkoleniowe z etyki dla korpusu służby cywilnej.
W ostatnich dwóch latach prowadził szkolenia z zakresu przeciwdziałania nadużyciom w projektach unijnych dla PKP Polskie Linie Kolejowe i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W roku 2019 przeprowadził szkolenia z zakresu unikania konfliktu interesów w projektach unijnych dla Urzędu m.st. Warszawy.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia publiczne odporne na zakłócenia, antykorupcja i sygnaliści – po zaostrzeniu kodeksu karnego

  Czas trwania: 2 dni
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed