Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia publiczne w dobie epidemii. Rozwiązywanie problemów związanych z udzielaniem i wykonywaniem zamówień. Tarcza antykryzysowa.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

a. Ramy prawne. Dopuszczalne sposoby prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu zminimalizowania kontaktów osobistych. Różnie w postępowaniach „unijnych” i „krajowych”.

 • Jak przeprowadzić sesję otwarcia ofert?
 • Forma oświadczeń i dokumentów.
 • Komunikacja z wykonawcami.
 • Czy wszystko można objąć obligatoryjną elektronizacją?

b. Jak radzić sobie ze zmieniającą się rzeczywistością.

 • Problem dostosowania opisu przedmiotu zamówienia oraz wzorca umowy do dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i gospodarczej.
 • Dezaktualizacja opz i wzoru umowy w okresie pomiędzy ogłoszeniem postępowania a składaniem ofert i zawarciem umowy.
 • Zamówienie z wolnej ręki czy bez zastosowania ustawy? Szczególne rozwiązania w ustawie o COVID-19.

2. Tarcza antykryzysowa i rozwiązania dotyczące aktualnie wykonywanych zamówień publicznych.

a. Wpływ epidemii na realizację zamówień. Możliwe konsekwencje.
b. Dwie strony umowy. Nie tylko wykonawca ma obowiązki.
c. Tryb informowania o problemach związanych z realizacją umowy.
d. Analiza i rozpatrywanie zgłaszanych problemów. Czy termin zawarcia umowy ma znaczenie?
e. Środki naprawcze.

 • Odstąpienie od naliczenia kar umownych.
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Zakres możliwych zmian w umowie – zestawienie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej” i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

f. Upadek umowy i jego konsekwencje. Kiedy wykonawca zaprzestanie realizacji kontraktu?

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia publiczne w dobie epidemii. Rozwiązywanie problemów związanych z udzielaniem i wykonywaniem zamówień. Tarcza antykryzysowa.

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed