Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia publiczne w pracy wójtów, burmistrzów, prezydentów, członków zarządów powiatu

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego nadzoru nad przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Głównej Komisji Orzekającej w sprawach  o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych oraz liczne przykłady praktyczne.

Szkolenie jest przeznaczone dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, członków zarządów powiatu, którzy rozpoczynają pracę przy nadzorowaniu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.

1. Podstawowe pojęcia.

2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie postępowania:

 • kierownik zamawiającego,
 • komisja przetargowa,
 • biegli w postępowaniu,
 • inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • ustalenie wartości szacunkowej zamówienia,
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Wszczęcie postępowania:

 • opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • sposób dokumentowania spełniania tych warunków,
 • wykluczenie wykonawcy.

5. Elektronizacja zamówień publicznych.

6. Przebieg postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego.

7. Badanie i ocena ofert, w tym wybór najkorzystniejszej oferty:

 • procedura otwarcia ofert,
 • uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów, oferty,
 • możliwości w zakresie poprawienia ofert,
 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • udzielenie zamówienia.

8. Umowy w sprawach zamówień publicznych.

9. Zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 8 u Pzp.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wykład autorski opatrzony prezentacją multimedialną, której wydruk uczestnicy otrzymają jako materiał szkoleniowy.

Grzegorz Pyliński

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Pyliński – prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi szkolenia oraz świadczy doradztwo zarówno dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2015 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia publiczne w pracy wójtów, burmistrzów, prezydentów, członków zarządów powiatu

  Czas trwania: 1 dzień (6 godzin lekcyjnych)
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed