Zamówienia z dziedziny nauki (badawczo – rozwojowe) w świetle opinii wydawanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej – Warszawa

 • SZKOLENIE OTWARTE

1. Opinia Urzędu Zamówień Publicznych – charakter, znaczenie, tryb wydawania.

2. Jak uzyskać opinię Urzędu Zamówień Publicznych?

3. Inne dostępne źródła wiedzy na temat zamówień z dziedziny nauki.

4. Wyłączenia od obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych:

 • Wyłączenie od obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie. art. 4 ust. 3 lit. e) ustawy.
  • Kiedy mogę odstąpić od stosowania ustawy? – analiza przesłanek dopuszczalności.
  • Zamówienia objęte wyłączeniem.
  • Kontrowersje w wykładni przepisu.
 • Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby badań naukowych o wartości mniejszej niż progi unijne – szczegółowe omówienie przesłanki. Tzw. wyłączenie krajowe – art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć – praca badawcza, praca naukowa, praca eksperymentalna, praca rozwojowa.
  • Zakres stosowania przepisu.
  • Kontrowersje związane z możliwościami jego szerszego stosowania w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej.
  • Prawidłowe szacowanie wartości zamówień udzielanych w oparciu o „wyłączenia krajowe”.
  • Problem zamówień udzielanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ryzyka i ich konsekwencje.

5. Przepisy proceduralne zawarte w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce regulujące procedurę udzielania zamówień wyłączonych na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

6. Korzystanie z wyłączeń a sytuacja podmiotu realizującego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

7. Stosowanie ustawy Pzp – kwestie proceduralne istotne dla zamówień badawczo – rozwojowych.

 • Rola komisji przetargowej i zespołu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 • Konflikt interesów – obowiązki w zakresie składania oświadczeń. Problem uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pracowników zamawiającego.

8. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi i możliwość ich wykorzystania przy prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych.

 • Jak wykorzystać regulacje dla uelastycznienia udzielania zamówień przy realizacji badań naukowych?
 • Czym są zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – katalog usług.
 • Odrębności proceduralne przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 • Zaskarżanie czynności zamawiającego.

9. Oferta w postępowaniu przetargowym na realizację prac badawczych złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji – studium przypadku.

10. Rażąco niska cena oferty złożonej w postępowaniu na realizację prac badawczych – studium przypadku.

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik – radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018)

Cena standardowa: 590 zł zw. VAT*/osoba

Cena promocyjna: 550 zł zw. VAT*/osoba (obowiązuje przy zgłoszeniu do 10 września 2019 r.)

Ceny zawierają: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe i obiad.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wręczona uczestnikowi w dniu szkolenia.

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom zlokalizowane jest na 10 piętrze budynku biurowego przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, w samym centrum Warszawy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Dworzec Centralny, Stacja SKM i WKD oraz Stacja Metra Centrum. Przy budynku znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe.
A: 109, 131, 160, 174, 227, 501, 504, 518, 519, 522, 525, 700
T: 7, 9, 10, 17, 22, 24, 33
Metro: Metro Centrum
SKM i WKD: Przystanek Warszawa Śródmieście
Pozostałe atuty lokalizacji to doskonałe połączenie z innymi częściami miasta, 5 minut spacerem do Dworca Centralnego, 20 minut jazdy samochodem od Lotniska Chopina.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Zamówienia z dziedziny nauki (badawczo – rozwojowe) w świetle opinii wydawanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

Czas trwania: 1 dzień
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom
ul. T. Chałubińskiego 8, Warszawa

23 września 2019 r., godz. 10.00 – 16.00

Cena promocyjna: 550 zł zw. VAT*/osoba (obowiązuje przy zgłoszeniu do 10 września 2019 r.)

Comments are closed