Zarządzanie szkoleniami – tworzenie polityki rozwojowej z elementami asertywności, kontroli emocji i redukcji stresu

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Tworzenie polityki rozwojowej – strategiczne podejście do rozwoju pracowników.

 • Strategia Firmy/Urzędu i kultura organizacyjna a zarządzanie rozwojem.
 • Przesłanki biznesowe i demograficzne do budowy polityki rozwojowej.
 • Elementy polityki rozwojowej.
 • Efektywna polityka rozwojowa.
 • Szkolić czy rekrutować – strategia działania HR.

2. Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych.

 • Misja, wizja i strategia a potrzeby szkoleniowo-rozwojowe.
 • Narzędzia wykorzystywane do analizy potrzeb.
 • Jak uniknąć błędów przy badaniu potrzeb rozwojowych?
 • Rola projektów rozwojowych dla pracowników.
 • Istota, cele i rodzaje szkoleń, coachingu i mentoringu.
 • Model uczenia się ludzi dorosłych.
 • Standardowe i nowoczesne metody oraz techniki szkolenia.

3. Cechy szkoleń w Firmie/Urzędzie.

 • Kto powinien być zaangażowany w zarządzanie szkoleniami?
 • Rola i zadania działu szkoleń.
 • Obowiązki specjalisty ds. szkoleń, zakres kompetencji.

4. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych.

 • Luka edukacyjna, źródła i kryteria potrzeb.
 • Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych.
 • Najczęściej wykorzystywane narzędzia analizy potrzeb.

5. Przygotowanie planu i budżetu szkoleń.

 • Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń.
 • Tworzenie rocznego planu na podstawie przeprowadzonej analizy.
 • Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych.

6. Tworzenie planu szkoleniowo-rozwojowego.

 • Odbiorcy szkoleń.
 • Tematyka szkoleń.
 • Typy, rodzaje i metody szkoleń:
  • szkolenia obligatoryjne i szkolenia miękkie,
  • w miejscu pracy, szkolenie wyjazdowe,
  • zamknięte, otwarte.
 • Priorytety działań szkoleniowych,
 • Kategoryzacja projektów szkoleniowych,
 • Plan szkoleń a specyfika Firmy/Urzędu,
 • Kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych,
 • Typy partnerów szkoleniowych: firmy szkoleniowe, doradcze, konsultingowe, trenerzy wewnętrzni,
 • Źródła poszukiwań wewnętrznych i zewnętrznych partnerów szkoleniowych.
 • Proces doboru partnera zewnętrznego.
 • Realizacja planu szkoleń.
 • Podział ról, podział pracy, czyli od czego zacząć?
 • Jak oceniać oferty, negocjować warunki i współpracować?
 • Jak rozmawiać z partnerami szkoleniowymi?
 • Podstawowe błędy w kontakcie z partnerami szkoleniowymi.

7. Budowanie ścieżek karier i ścieżek rozwoju.

 • Kluczowe stanowiska w instytucji.
 • Budowanie zespołu rezerwowego.
 • Zarządzanie talentami i plany sukcesji a plany rozwoju.
 • Indywidualne i zespołowe ścieżki rozwoju.

8. Wybrane metody oceny efektywności działań szkoleniowo-rozwojowych.

 • Dobór metod ewaluacyjnych.
 • Ocena efektywności metodą Donalda Kirkpatricka.
 • Ocena szkolenia na różnych poziomach.
 • Ankiety.
 • Testy wiedzy i umiejętności.
 • Określanie zmian w miejscu pracy spowodowanych szkoleniem.
 • Rola bezpośrednich przełożonych w procesie szkolenia.

9. Merytoryczna znajomość problematyki kursu – zarządzanie wiedzą.

 • Jak uczą się dorośli?
 • Cykl Kolba czyli znaczenie praktyki w nauczaniu.
 • Dobór treści, metod i form kształcenia.
 • Trójkąt kompetencji – Wiedza, Umiejętności, Postawa – czyli jak stworzyć praktyczne szkolenie?
 • Organizacja szkoleń:
  • tworzenie grup szkoleniowych, dobór prowadzących,
  • lista kontrolna,
  • harmonogram szkoleń,
  • materiały szkoleniowe,
  • logistyka: wyposażenie, dobór miejsca i sali szkoleniowej,
  • monitorowanie zajęć,
  • ewidencjonowanie szkoleń – dokumentacja,
  • gadżety szkoleniowe.
 • Utrzymanie wiedzy w organizacji.

10. Jak zachować postawę asertywną w kontakcie z rozmówcą?

 • Asertywne odmawianie i proszenie.
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania?
 • Kulturalne upominanie klienta.
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości.
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej.
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach.
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony klientów – zasady.
 • Jak reagować na propozycje korupcyjne?
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty klienta?
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań?
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z klientami.
 • Wykorzystanie sytuacji niezadowolenia jako okazji do świadczenia usługi doradczej.
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób, uświadamianie klientowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji.

11. Asertywność w praktyce.

 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących?
  • obszary trudności w odmawianiu,
  • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie.
 • Asertywne wyrażanie próśb:
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
  • kiedy warto wypowiadać krytykę?
  • problemy z przyjmowaniem krytyki,
  • co robić z niekonstruktywną krytyką?
  • oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych:
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii,
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY,
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją.
 • Asertywna informacja zwrotna:
  • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ),
  • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie,
  • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania,
  • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt,
  • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.

12. Mechanizm powstawania stresu.

 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja.
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy.
 • Rozpoznawanie oraz kontrola emocji w sytuacjach zawodowych wywołujących napięcie i stres.

13. Sposoby zapobiegania i radzenie sobie z emocjami i stresem.

 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem.
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji.
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna.
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
  • rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia,
  • szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji,
  • wyrażanie emocji pozytywnych,
  • psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem,
  • autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń,
  • rodzaje oddechu.
 • Praktyka świadomego oddechu.
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia.
 • Techniki relaksacyjne – „Relaksacja przez oddychanie” / „Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / „Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne.
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu.
 • Wykład interaktywny.
 • Praca indywidualna.
 • Dyskusja moderowana.
 • Studia przypadku.
 • Gry, symulacje i ćwiczenia (indywidualne i podgrupach).
 • Omówienia ćwiczeń.
 • Odgrywanie ról.
 • Testy autodiagnostyczne.
 • Testy osobowości.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificatein Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy,MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława, Urząd Gminy Dębno, Urząd Gminy Żukowo, Służba Więzienna i wielu innych.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Zarządzanie szkoleniami – tworzenie polityki rozwojowej z elementami asertywności, kontroli emocji i redukcji stresu

Czas trwania: 4 dni
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed