Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zarządzanie zespołem i motywowanie w administracji publicznej, czyli przełożony w obliczu sytuacji trudnych i konfliktowych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze oraz ich zastępcy.
 • Naczelnicy i kierownicy wydziałów.
 • Kadra wyższych szczebli zarządzania, posiadająca doświadczenie w kierowaniu zespołem.

1. Nowoczesne formy zarządzania.

 • Koncepcja stylów zarządzania.
 • Zarządzanie przez cele.
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu.
 • Delegowanie i rozliczanie zadań.
 • Organizacja pracy zespołowej: Jak zarządzać priorytetami? Jak umiejętnie i efektywnie rozdzielać zadania w zespole?
 • Zadania zespołowe – cykl życia ról zespołowych czyli jak zarządzać gwiazdami.
 • Rozwój zespołu.
 • Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów.
 • Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu.

2. Umiejętność odpowiedniego delegowania obowiązków w zespole.

 • Uczenie podwładnych odpowiedzialności.
 • Jak pomagać nie wyręczając?
 • Delegowanie zadań pracownikom:
  • jak i kiedy delegować zadania?
  • przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
  • ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu,
  • elementy blokujące delegowanie zadań.
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań.
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników.

3. Proces komunikacji w zespole – jak osłabić lub uniknąć konfliktu związanego z pandemią lub z innymi sytuacjami kryzysowymi.

 • Proces efektywnej komunikacji.
 • Komunikacja w czasach kryzysu.
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji.
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu.
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji kryzysowej.
 • Bariery w procesie komunikacji.
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania.
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne.
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna.

4. Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

 • Zachowania w sytuacjach trudnych.
 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów.
 • Konflikty w czasie pandemii i innych kryzysów.
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole.
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych.
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych.
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach.
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu.
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją.
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna).
 • Kontrolowanie uczuć i emocji.

5. Komunikacja i motywowanie – feedback jako konstruktywna informacja zwrotna.

 • Motywowanie pracowników w administracji publicznej.
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa.
 • Jak nagradzać, żeby motywować?
 • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator.
 • Feedback wzmacniający– jednominutowe interakcje.
 • Feedback korygujący – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna.
 • Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT.
 • Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści?
 • Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony?
 • Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.

6. Dyskryminacja i mobbing – ułatwienia dla pracowników od 7 września 2019 r.

 • Mobbing i dyskryminacja po Nowelizacji Kodeksu Pracy 1.9.2019 r.
 • Uproszczenie definicji dyskryminacji.
 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji.
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu.
 • Skala i rozmiar mobbingu.
 • Odpowiedzialność za mobbing oraz dyskryminację.
 • 45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana.
 • Plan działania dla pracodawców.
 • Zmiany w podejściu do mobbingu.
 • Kodeks pracy o zasadzie równego traktowania.
 • Jak zapobiegać oskarżeniom o mobbing i dyskryminację w sytuacjach trudnych.

7. Stres i zachowania asertywne w zarządzaniu.

 • Chronienie interesów szefa.
 • „Zdarta płyta” co to jest i jak jej używać?
 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących:
  • obszary trudności w odmawianiu,
  • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie.
 • Asertywne wyrażanie próśb:
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
  • kiedy warto wypowiadać krytykę?
  • problemy z przyjmowaniem krytyki,
  • co robić z nie konstruktywną krytyką?
  • oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych:
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii,
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY,
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją.
 • Asertywna informacja zwrotna:
  • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ),
  • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie,
  • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania,
  • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt,
  • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.

8. Wizerunek a skuteczność.

 • Kanały komunikacji z podwładnymi a wizerunek przełożonego.
 • Komunikacja werbalna czyli retoryka i erystyka na służbie zarządzania.
 • Komunikacja parawerbalna.
 • Komunikacja niewerbalna – wizerunek i zachowanie przełożonego.
 • Etykieta w pracy.

9. Ludzie w instytucji publicznej – komunikacja zarządcza a osobowość.

 • Pracownicy urzędów i administracji jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego?
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Rola osobowości w motywowaniu.
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości.
 • Wykład interaktywny.
 • Praca indywidualna.
 • Dyskusja moderowana.
 • Case study.
 • Testy autodiagnostyczne.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zarządzanie zespołem i motywowanie w administracji publicznej, czyli przełożony w obliczu sytuacji trudnych i konfliktowych

  Czas trwania: 3 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed