Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zostań dobrym mówcą – retoryka i erystyka warsztaty dla administracji publicznej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie jest skierowane do rzeczników prasowych, a także do osób pełniących funkcje publiczne np. sędzia, prezydent, burmistrz, starosta, wójt, sekretarz, radny oraz do pracowników, którzy są odpowiedzialni za kontakty z mediami, dialog społeczny, promocję urzędu i budowanie wizerunku.

1. Retoryka – historia i definicja.

 • Historyczne początki retoryki.
 • Źródłosłów i znaczenie terminu „retoryka”.
 • Mówca jako retor.
 • Praktyczne zastosowania i znaczenie retoryki.

2. Kultura słowa – poprawność gramatyczna.

 • Bogactwo w zakresie leksyki i frazeologii oraz zróżnicowania stylistyczne.
 • Poprawność wymowy (fraza, intonacja, akcent).
 • Regionalizmy.
 • Narządy mowy i ich czynności.
 • Błędy językowe.

3. Retoryka, erystyka i sofistyka.

 • Perswazja versus manipulacja.
 • Etyka słowa.
 • Retoryka jako sztuka.
 • Zasady retoryki klasycznej.

4. Rodzaje mów i wystąpień.

 • Etapy opracowania mowy:
  • INWENCJA – polega na znalezieniu tematu dla mowy,
  • KOMPOZYCJA – funkcjonalne ułożenie zebranego materiału,
  • ELOKUCJA – poprawne, jasne i ozdobne wysłowienie,
  • OPANOWANIE PAMIĘCIOWE,
  • WYGŁOSZENIE – DOBRE WYGŁOSZENIE jest jednym z gwarantów sukcesu mowy.

5. Formy i sposoby argumentowania.

 • Sylogizm.
 • Epicheremat.
 • Entymemat.
 • Dylemat.
 • Łańczusnik.
 • Indukcja.
 • Analogia.
 • Kolekcja argumentów.
 • Odpieranie zarzutów.
 • Sposoby odpierania zarzutów.

6. Zasady użycia form argumentacyjnych.

 • Zasada kontekstu perswazyjnego.
 • Zasada wielostronnego objaśnienia.
 • Zasada kumulowania technik argumentacyjnych.
 • Zasada struktury dialektyczno – logicznej.

7. Tranzycja i dygresja jako elementy wypowiedzi.

8. Paralelizm retoryczny i sposoby jego stosowania.

9. Elokucja jako eta postępowania retorycznego.

10. Retoryczne środki prezentacji.

11. Styl wypowiedzi.

 • Prosty/niski.
 • Wysoki/wyniosły.
 • Średni/umiarkowany.
 • Artystyczny.
 • Informacyjno–publicystyczny (medialny).
 • Urzędowy.
 • Naukowy.
 • Sakralny.
 • Zawodowy.
 • Potoczny.

12. Stylistyczne figury składniowe.

 • Inwersja.
 • Elipsa.
 • Powtórzenie:
  • Anafora,
  • Epifora,
  • Symploka,
  • Pierścień,
  • Paralelizm,
  • Zdanie rozkwitające.
 • Asyndetom.
 • Wykrzyknienie.
 • Antyteza.
 • Parenteza.
 • Amplifikacja.
 • Gradacja.
 • Apostrofa.
 • Pytanie.

13. Przekształcenia semantyczne i ich funkcje.

 • Epitet.
 • Porównanie.
 • Metafora.

14. Rodzaje przemówień.

 • Przemawianie do tłumu.
 • Prowadzenie obrad, narad, spotkań.

15. Koncepcja erystyki i zasady sporów wg Schopenhauera.

 • Chwyty i metody erystyczne.
 • Drogi przekonywania.
 • Rzetelne sposoby prowadzenia sporu.
 • Rzetelne techniki argumentacji.
 • Nierzetelne techniki argumentacji.
 • Taktyka pytań w sporze.
 • Dyskusja i jej rodzaje.
 • Sztuka stawiania pytań.
 • Typologia pytań.
 • Jak używać pytań w retoryce.

16. Przygotowanie i wygłaszanie własnego przemówienia – warsztat.

 • Warsztat.
 • Wykład interaktywny.
 • Praca indywidualna.
 • Dyskusja moderowana.
 • Praca z kamerą.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zostań dobrym mówcą – retoryka i erystyka – warsztaty dla administracji publicznej

  Czas trwania: 3 dni
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

  Comments are closed